Functioneren, beoordelen en ontwikkelen

  • Recent
  • Nieuws
  • Checklists
  • Modellen
  • Voorbeeldbrieven
  • Blogs en interviews
  • FAQ
  • Boeken en whitepapers
  • Video's en webinars
Resultaten: 93

Functioneren, beoordelen en ontwikkelen

De beoordelingscyclus zijn vaste ijkpunten in het jaar waar functionerings- en beoordelingsgesprekken plaatsvinden. Deze cyclus past niet meer bij een agile werkomgeving. Andere modellen komen steeds vaker voor, zoals feedback-rondes, de permanente dialoog tussen collega’s of beoordelingen per project.

Functioneren

Het klassieke performancemanagement van aan het begin van het jaar targets stellen en aan het einde van het jaar meten of die gehaald zijn past niet meer in een agile werkomgeving. Deze beoordelingscyclus is tijdrovend en is schrikbarend duur bovendien. Daarom zoeken steeds meer organisaties naar alternatieven om het functioneren van werknemers te monitoren en te verbeteren. Elk gesprek met de medewerker is gericht op groei en ontwikkeling.

Beoordelen

In een agile werkomgeving past het klassieke beoordelingssysteem niet meer. Daarom zoeken organisaties naar andere vormen. Je ziet steeds vaker dat de vijfpuntsschaal wordt vervangen door een tweepuntsschaal (voldoet wel/voldoet niet). Bij voldoet niet wordt er een traject gestart met scholing en coaching om de werknemer te begeleiden naar het juiste niveau. Daarnaast vervangen steeds meer organisaties  het beoordelingsgesprek aan het einde van het jaar door een permanente dialoog.

Belonen

Vaak is het functioneren van een medewerker gekoppeld aan de beloning. Deze prestatiebeloning leidt vaak tot ongewenst gedrag. Bovendien leidt beloning niet of nauwelijks tot meer tevredenheid met het werk. Daarom zoeken organisaties naar een nieuwe performancemanagementcyclus waarin veel meer aandacht is voor comptetnieontwikkeling en een eerlijke beloning in de vorm van een variabele winstdeling in combinatie met een teambeloning.

Om het beste uit uw medewerkers te halen, is het van belang om aandacht te besteden aan het beoordelen en functioneren van uw medewerkers. Bekijk de praktische checklists en maak gebruik van voorbeeldbrieven en modellen voor een optimale functionerings- en beoordelingscyclus.