HR Events

 • alle events
 • congressen
 • HR Executive club
 • beurzen
 • leergangen
 • webinars
 • alle vormen
 • live
 • online
 • hybride
 • on demand

Trends in HR 2022

Welke trends zijn urgent en moet je als HR meteen aanpakken nu de personeels- en organisatieproblemen zich opstapelen na twee jaar corona? Van jou worden oplossingen verwacht, of het nu gaat over hybride werken, het werven van talentvol personeel, of het opstellen van een effectief retentiebeleid. De ogen zijn op jou gericht. Ga er maar aan staan!
Congressen, HR Executive Club
Data: 31-05
Duur: 1 dag
Prijs: 250,00
(Gratis voor HR Executive leden)

HR Executive: Change, hoe agile is HR?

Veranderen is de enige contante heden ten dage. Wil je als organisatie in deze onvoorspelbare en steeds complexere samenleving de boot niet missen, zal je in staat moeten zijn om je snel aan te passen aan de veranderende omstandigheden. 
HR Executive Club
Data: 24-06
Duur: 1 dagdeel
Prijs: 495,00
(Gratis voor HR Executive leden)

HR Executive: Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid is pas effectief als dit beleid is afgestemd op de persoonlijke behoefte van de individuele medewerker. Naast fysieke en mentale aspecten zijn ook persoonlijke en sociaal maatschappelijke factoren van belang.
HR Executive Club
Data: 13-09
Duur: 1 dagdeel
Prijs: 495,00
(Gratis voor HR Executive leden)

HR Executive: Diversiteit en inclusie

Waarom wil het maar niet lukken met het diversiteitsbeleid in organisaties, terwijl het voor werkgevers loont om een divers personeelsbestand te realiseren. Het stimuleert innovatie en denkkracht en kan de afzetmarkt verbreden.
HR Executive Club
Data: 06-10
Duur: 1 dagdeel
Prijs: 495,00
(Gratis voor HR Executive leden)

HR Executive: Talentmanagement

Met een krappe arbeidsmarkt is talentmanagement belangrijker dan ooit. Door een goed talentmanagementbeleid kan je niet alleen het beste uit jouw medewerkers halen, maar weet je ze ook voor de organisatie te behouden.
HR Executive Club
Data: 08-11
Duur: 1 dagdeel
Prijs: 495,00
(Gratis voor HR Executive leden)

HR Executive: HR strategie

Als HR-verantwoordelijke moet je met het managementteam kunnen sparren over de invloed van buiten op de organisatie en de mensen die er werken. Dat stelt hoge eisen aan je HR-strategie. De samenleving verandert. Dat kan je als HR niet negeren, anders mis je de boot.
HR Executive Club
Data: 08-12
Duur: 1 dagdeel
Prijs: 495,00
(Gratis voor HR Executive leden)

HR-leiderschap in organisatieontwikkeling

Ben jij een leidinggevende die verantwoordelijk is voor human capital en wil je je nu eens echt verdiepen in leiderschap en organisatievraagstukken? Volg dan de post-master van Radboud Management Academy en Performa HR in 2022.
leergangen
Data: 12-01
Duur: 7 dagen
Prijs: 5.995,00

Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit voorkomt uitval en uitstroom. Met zelfmanagement en co-management hou je zelf de regie.
On demand, Webinars
Duur: 70 minuten
Prijs: 50,00

Inzicht in ziekteverzuim

Kennis van de Wet poortwachter voorkomt niet alleen langdurig ziekteverzuim maar ook torenhoge boetes.
On demand, Webinars
Duur: 65 minuten
Prijs: 50,00

Inzicht in arbo

Voorkomen is beter dan genezen. Wees uitval voor en regel samen met je werknemers een gezonde en veilige werkomgeving.
On demand, Webinars
Duur: 30 minuten
Prijs: 50,00

Inzicht in verlof

Er zijn wel tien soorten verlof voor werknemers. Elk met zijn eigen regels en voorwaarden. Weet jij ze allemaal?
On demand, Webinars
Duur: 25 minuten
Prijs: 50,00

Inzicht in belonen en beoordelen tijdens en na corona

Een jaarlijks beoordeling of een prestatiebeloning leveren alleen maar frustratie op. Op naar het nieuwe beoordelen en belonen.
On demand, Webinars
Duur: 50 minuten
Prijs: 50,00

Inzicht in vergoedingen en verstrekkingen

Alles over belaste en onbelaste vergoedingen en verstrekkingen en de bijbehorende WKR. Voorkom dat je de (fiscale) mist ingaat!
On demand, Webinars
Duur: 65 minuten
Prijs: 50,00

Inzicht in loonkosten

Hoe zijn de loonkosten eigenlijk opgebouwd, hoe leg je het uit aan werknemers en hoe maak je een deugdelijke formatiebegroting?
On demand, Webinars
Duur: 70 minuten
Prijs: 50,00

Inzicht in privacy

Hoe ga je op een verantwoorde en veilige manier met de AVG-regels om en hoe voorkom je hoge boetes van de privacy-waakhond?
On demand, Webinars
Duur: 40 minuten
Prijs: 50,00

Inzicht in ontslag en transitievergoeding

Alles over ontslaggronden en -procedures bij elke vorm van ontslag. Inclusief een uitleg over de transitievergoeding.
On demand, Webinars
Duur: 50 minuten
Prijs: 50,00

Inzicht in arbeidscontracten

Alles over valkuilen en bijzonderheden bij arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd, oproepovereenkomsten en payrolling
On demand, Webinars
Duur: 45 minuten
Prijs: 50,00

Inzicht in vakantie

Alles over opbouw, aanvragen, afwijzen, toewijzen, opnemen en uitbetalen van vakantiedagen en vakantiegeld.
On demand, Webinars
Duur: 30 minuten
Prijs: 50,00