Inzicht in arbeidscontracten

Arbeidscontracten lijken een simpele overeenkomsten tussen werkgever en werknemer. Leg je de afspraken niet goed vast, dan kan je dat later duur komen te staan als werkgever. Alles wat ten onrechte niet is vastgelegd of wat juist wel is vastgelegd maar wettelijk niet vastgelegd mag worden, kan een werknemer simpel aanvechten bij de rechter. Sinds de Wet arbeidsmarkt in balans de Wet werk en zekerheid heeft vervangen, is er een hoop veranderd. Zijn jullie arbeidsovereenkomsten Wab-proof? En heb je gecheckt of ze niet strijdig zijn met de vele onbekende regeltjes uit het Burgerlijk wetboek?

Dit webinar gaat in op de verschillende soorten arbeidscontracten: contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd, oproepcontracten en payroll constructies. Wat zijn de voordelen van vaste contracten, zoals lagere sociale premies? Wat zijn de valkuilen bij tijdelijke contracten? Het ketenbeding van maximaal 3 contracten in 36 maanden weten we, maar wat zijn de uitzonderingen daarop? Wat zijn de speciale bedingen die je mag vastleggen, zoals proeftijd, relatie- en concurrentiebeding? Welke regels gelden er voor het oproepen, opzeggen en de loondoorbetaling bij oproepkrachten? In amper drie kwartier praten we je helemaal bij over de voetangels en klemmen van de verschillende contractvormen.

Kosten

Je neemt al deel aan dit webinar voor € 50 (excl btw).

Meer webinars?

Bekijk ons hele aanbod aan webinars in dit overzicht.

Meer webinars
Slechts
€ 50

Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis

Door: Annet de Lange
Duur: 70 minuten
Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit voorkomt uitval en uitstroom. Met zelfmanagement en co-management hou je zelf de regie.
Slechts
€ 50

Inzicht in vakantie

Door: Jo Weerts
Duur: 30 minuten
Alles over opbouw, aanvragen, afwijzen, toewijzen, opnemen en uitbetalen van vakantiedagen en vakantiegeld.
Slechts
€ 50

Inzicht in verlof

Door: Jo Weerts
Duur: 25 minuten
Er zijn wel tien soorten verlof voor werknemers. Elk met zijn eigen regels en voorwaarden. Weet jij ze allemaal?
Slechts
€ 50

Inzicht in privacy

Door: Jo Weerts
Duur: 40 minuten
Hoe ga je op een verantwoorde en veilige manier met de AVG-regels om en hoe voorkom je hoge boetes van de privacy-waakhond?
Slechts
€ 50

Inzicht in belonen en beoordelen

Door: Kilian Wawoe
Duur: 50 minuten
Een jaarlijks beoordeling of een prestatiebeloning leveren alleen maar frustratie op. Op naar het nieuwe beoordelen en belonen.
Slechts
€ 50

Inzicht in loonkosten

Door: Roelof van Marrum
Duur: 70 minuten
Hoe zijn de loonkosten eigenlijk opgebouwd, hoe leg je het uit aan werknemers en hoe maak je een deugdelijke formatiebegroting?
Slechts
€ 50

Inzicht in vergoedingen en verstrekkingen

Door: Roelof van Marrum
Duur: 65 minuten
Alles over belaste en onbelaste vergoedingen en verstrekkingen en de bijbehorende WKR. Voorkom dat je de (fiscale) mist ingaat!
Slechts
€ 50

Inzicht in ontslag en transitievergoeding

Door: Jo Weerts
Duur: 50 minuten
Alles over ontslaggronden en -procedures bij elke vorm van ontslag. Inclusief een uitleg over de transitievergoeding.
Slechts
€ 50

Inzicht in arbo

Door: Jo Weerts
Duur: 30 minuten
Voorkomen is beter dan genezen. Wees uitval voor en regel samen met je werknemers een gezonde en veilige werkomgeving.
Slechts
€ 50

Inzicht in ziekteverzuim

Door: Jo Weerts
Duur: 65 minuten
Kennis van de Wet poortwachter voorkomt niet alleen langdurig ziekteverzuim maar ook torenhoge boetes.