Gedragscodes en regels op de werkvloer

 • Recent
 • Nieuws
 • Checklists
 • Modellen
 • Voorbeeldbrieven
 • Blogs en interviews
 • FAQ
 • Boeken en whitepapers
 • Video's en webinars
Resultaten: 118

Gedragscodes en regels op de werkvloer

Privacy, gedragscodes, het gebruik van social media en regels op de werkvloer kunt u vastleggen in het personeelsreglement. Duidelijke en heldere regels waar alle werknemers zich aan dienen te houden zijn belangrijk in elke organisatie.

Gedragscodes

Het invoeren van een gedragscode kan een bijzonder nuttig document zijn, die helderheid schept bij werknemers. Zij weten dan beter wat er van hun verwacht wordt, en het is duidelijk wat wel en niet mag. Maak wel duidelijk wat het doel van de gedragscode is. In een gedragscode kunnen interne regels opgenomen zijn als externe regels.

Interne regels zijn bijvoorbeeld seksuele intimidatie, seksuele intimidatie, drugs en alcohol, privégebruik van internet onder werktijd, privégebruik van de zakelijke telefoon, werkweigering en te laat komen.

Bij externe regels kan je denken aan belangenverstrengeling, milieu, politieke onafhankelijkheid, steekpenningen en klantinformatie.

Er gelden sacties bij de overtreding van de gedragscode. Een gedragscode die niet wordt gehandhaafd zal niet lang serieus genomen worden.

Regels op de werkvloer

Regels op de werkvloer en gedragsregels kunnen elkaar overlappen. Er is geen duidelijke scheidslijn. Bij regels op de werkvloer kan je denken aan:

 • werktijden en pauzes
 • wie is contactpersoon voor vragen over werk of personeelszaken
 • eventuele kledingvoorschriften
 • hoe is de sfeer, formeel of informeel.