Contracten, conflicten en ontslag

  • Recent
  • Nieuws
  • Checklists
  • Modellen
  • Voorbeeldbrieven
  • Blogs en interviews
  • FAQ
  • Boeken en whitepapers
  • Video's en webinars
Resultaten: 314

Contracten, conflicten en ontslag

Een contract is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin de duur -bepaalde of onbepaalde tijd - proeftijd, het salaris, de vakantiedagen en de werktijden zijn vastgelegd. De proeftijd is bedoeld om aan elkaar te wennen en zo de kans op conflicten of ontslag verkleind.

Contracten

Arbeidsovereenkomsten zijn er in allerlei soorten en maten: contract voor onbepaalde tijd of vast contract, contract voor bepaalde tijd, oproepcontract, nulurencontract, min-max contract en oproepkracht met voorovereenkomst. Als werkgever kan je het contract kiezen dat het beste bij jou past. Elk contract heeft zo zijn eigen kenmerken.

Conflicten

Conflicten met collega’s maar vooral met de baas over prestaties en werkhouding hebben over het algemeen negatieve gevolgen, voor de betrokkenen, maar ook voor de organisatie. Conflicten op de werkvloer kunnen leiden tot ziekteverzuim en tot ontslag.

Ontslag

Ontslag kent ook vele vormen, een werknemer kan zelf ontslag nemen omdat hij een andere baan heeft gevonden bij een andere werknemer. Daarnaast is er ontslag met wederzijds goedvinden (de vaststellingsovereenkomst), ontslag vanwege bedrjfseconomische redenen, ontlsag wegens langdurig arbeidsongeschiktheid, ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of omdat de tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt. En dan is er ook nog ontslag op staande voet.

Transitievergoeding

Bij ontslag moeten werkgever en werknemer altijd de opzegtermijn in acht nemen. In de meeste gevallen is de werkgever bij ontslag vanaf de eerste werkdag een transitievergoeding verschuldigd. Dat geldt in ieder geval niet bij ontslag op staande voet en bij het bereiken van de pensioengerecgtigde leeftijd.