Arbo, verzuim en re-integratie

  • Recent
  • Nieuws
  • Checklists
  • Modellen
  • Voorbeeldbrieven
  • Blogs en interviews
  • FAQ
  • Boeken en whitepapers
  • Video's en webinars
Resultaten: 295

Arbo, verzuim en re-integratie

Een goed arbobeleid bevat regels en procedures om de arbeidsveiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen, zowel fysiek als psychisch. Re-integratie is een instrument om zieke werknemers weer snel aan het werk te krijgen.

Arbowet

De arbeidsomstandighedenwet, beter bekend onder de naam Arbowet, moet er voor zorgen dat alle werknemers veilig en gezond kunnen werken, zowel fysiek als pychisch. Gezond en veilig werken is een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers.

De arbowet regelt vele zaken zoals het basiscontract met de bedrijfsarts, de taken van de preventiemedewerker en de RI&E.

Verzuim

Al doet een werkgever nog zo zijn best om de gezondheid, veiligheid en welzijn van medewerkers te bevorderen, toch kan het voorkomen dat een werknemer uitvalt door ziekte. Door snel actie te ondernemen is het in de meeste gevallen mogelijk de werknemer weer snel in het arbeidsproces op te nemen.

Re-integratie

Als een werknemer langdurig dreigt uit te vallen, is er de Wet Poortwachter waarin de taken en acties zijn vastgelegd om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Door de Wet verbetering poortwachter heeft de werkgever al vanaf de 1e ziektedag verschillende verplichtingen. Maar dat geldt ook voor de werknemer.

Santies

Het UWV kan zowel aan de werkgever als werknemer boetes opleggen als ze zich niet aan de verplichtignen van de Wet Poortwachter houden.

Op deze themapagina vindt u allerlei handige checklists en voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken om uw arbobeleid up-to-date te krijgen en te houden. Ook vindt u checklists en modellen met tips wat te doen bij langdurig ziekteverzuim.