Nieuws
Publicatiedatum: 8 juli 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
arbo

Werknemers krijgen meer rechten bij arbozaken

Werknemers in organisaties met 10-49 werknemers krijgen advies- en instemmingsrecht bij arbozaken. Daarvoor volgt een aanpassing van artikel 12 van de Arbowet eind dit jaar. Dat is nodig omdat dat de Europese Kaderrichtlijn Arbeidsomstandigheden (89/391) niet goed vertaald blijkt in de Arbowet. Heel concreet: artikel 11.2 van de Europese richtlijn geeft medewerkers meer medezeggenschap dan artikel 12 van de Arbowet. En dus moet de Arbowet snel gerepareerd. Dat blijkt uit de voortgangsbrief over de Arbovisie 2040 die voormalig minister Van Gennip op 18 juni aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.