Faq's
Laatst gewijzigd op: 18 maart 2019 | Geschreven door: Hans Delissen

Wat moet er in het basiscontract met de arbodienst staan?

Er zijn 7 aspecten die in ieder geval in het basiscontract moeten staan. Daarnaast kunt u ook extra afspraken met uw arbodienst maken. Let wel op: dit contract is instemmingsplichtig, dat wil zeggen dat het eerst aan de ondernemingsraad ter instemming moet worden voorgelegd.

De zeven basiseisen:

  1. Hoe de toegang tot de bedrijfsarts is geregeld.
  2. Hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de OR is geregeld.
  3. De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
  4. Het recht van de werknemer op een second opinion op kosten van de werkgever.
  5. Een duidelijk klachtenprocedure die beschrijft hoe en waar de werknemer een eventuele klacht over de bedrijfsarts kan indienen.
  6. De bedrijfsarts dient tijd en gelegenheid te krijgen om beroepsziekten op te sporen en te melden.
  7. Advies aan de werkgever over preventie door de bedrijfsarts.