Nieuws
Publicatiedatum: 21 mei 2024 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
crisis, regeling, opvang, domino, dreamstime

Crisisregeling personeelsbehoud: 65% loonkosten vergoed

In crisissituaties, zoals we eerder hadden met corona, kunnen werkgevers 65% van de loonkosten vergoed krijgen over niet gewerkte uren. Dat blijkt uit het concept Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis (Wpc) dat van 14 mei tot en met 25 juni ter internetconsultatie voor ligt. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het bredere pakket aan maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen en vervangt de huidige deeltijd-WW.

Hulp tijdens crisistijden

De Wpc is bedoeld om organisaties te ondersteunen in tijden van crisis waarin er in een periode van ten minste twee maanden gemiddeld 20% minder werk is. Denk daarbij aan een pandemie, oorlog of een natuurramp. Deze organisaties kunnen dan werknemers herplaatsen, het loon minderen en aanspraak maken op loonsubsidie of een combinatie van beiden. Organisaties kunnen voor maximaal zes maanden aanspraak maken op deze instrumenten.

Herplaatsing

Bij herplaatsing kunnen werkgevers tijdelijk eenzijdig de werkzaamheden van personeel wijzigen in tijden van crisis. Zo blijven werknemers zoveel mogelijk aan het werk. Wel moet het volledige salaris doorbetaald worden.

Minder loon en loonsubsidie

Kunnen werknemers niet (volledig) herplaatst worden? Dan kan de werkgever ervoor kiezen om het loon van werknemers over de niet gewerkte uren tijdelijk met 10% te verlagen. Voor de niet gewerkte uren ontvangt de werkgever bovendien 65% van de loonkosten vergoedt.