Faq's
Laatst gewijzigd op: 27 maart 2024 | Geschreven door: Jeanine Tanis
grensoverschrijdend gedrag

Wat is de rol van HR bij een melding van pesten?

Krijg je als HR een melding over pesten op de werkvloer, dan zoek je allereerst contact met het slachtoffer om ondersteuning aan te bieden. Vraag waar iemand nu behoefte aan heeft. Heeft je organisatie een klachtenprocedure, dan vind je daarin wat de volgende stappen zijn. Is die er niet, dan kan je de werkgever inlichten en bespreken wat de te hanteren aanpak is.

Opvolgen melding

De klachtenprocedure is er niet alleen om te zorgen dat meldingen over integriteit en ongewenst gedrag worden geregistreerd, maar ook worden opgevolgd. Zorg dat je organisatie dit ook doet. Informeer de melder over het vervolg van procedure: wat gebeurt er met de melding en moet de melder nog iets doen? Spreek af wanneer je weer contact opneemt voor de terugkoppeling. Het kan zijn dat naar aanleiding van de melding een onderzoek wordt gestart. Meestal gaat het dan om een melding over een integriteitskwestie of ongewenst gedrag waarvoor een redelijke grond is. Het onderzoek moet eerlijk en onafhankelijk zijn. In de procedure staat wie dit onderzoek uitvoert. Vaak is dat een externe partij. Ook hierover moet je de melder informeren.

Vertrouwenspersoon

Ondertussen kan je de medewerker doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Die is er in de eerste plaats om naar het slachtoffer te luisteren, zodat deze in ieder geval zijn verhaal kwijt kan.
Meer lezen kan in de Checklist Omgaan met pesten op het werk.