Faq's
Laatst gewijzigd op: 1 december 2023 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
arbo

Welke contracten kan je afsluiten met een arbodienst?

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om een contract met een gecertificeerde arbodienstverlener te sluiten. Je kan daarbij kiezen tussen een vangnet- en maatwerkregeling. Bij een vangnetregeling verzorgt de arbodienst alle werkzaamheden. Bij een maatwerkregeling ga je voor een ‘doe-het-zelf-aanpak’ en doe je zelf de regie over het arbo- en verzuimbeleid. Bedenk dat je dan genoeg kennis, motivatie en tijd nodig hebt om dit proces te stroomlijnen en bewerkelijke verzuimdossiers te behandelen.

Arboverplichtingen

De taken waarbij de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten ondersteunen zijn:

  • de ziekteverzuimbegeleiding;
  • het toetsen van de RI&E (en advies erover);
  • het uitvoeren van arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO);
  • de consultatie van de bedrijfsarts;
  • het uitvoeren van aanstellingskeuringen.

Overeenstemmingsrecht

Let op. De werkgever mag alleen kiezen voor een maatwerkregeling als daarover schriftelijk overeenstemming is met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Dit zogenaamde overeenstemmingsrecht uit de Arbowet is een sterker recht dan het instemmingsrecht uit de Wet op de ondernemingsraden. De werkgever kan namelijk niet – zoals bij het instemmingsrecht – in beroep bij de rechter als de OR een maatwerkregeling afwijst. In dat geval moet de werkgever alsnog een vangnetcontract afsluiten met een arbodienst. Over de keuze van de arbodienst en de inhoud van de contracten heeft de OR vervolgens het gewone instemmingsrecht.

Meer weten over de verschillen zijn tussen de vangnetregeling en de maatwerkregeling? Lees deze checklist.