HR-management, organisatie- en HR-beleid

  • Recent
  • Nieuws
  • Checklists
  • Modellen
  • Voorbeeldbrieven
  • Blogs en interviews
  • FAQ
  • Boeken en whitepapers
  • Video's en webinars
Resultaten: 365

HR-management, organisatie- en HR-beleid

Als HR-manager bent u verantwoordelijk dat het HR-beleid aansluit bij de organisatiedoelen, zoals talentmanagement, HR-analytics, een goed verzuimbeleid, functiewaardering, werving & selectie en diversiteit en inclusie.

HR-management

Als HR-manager bent u verantwoordelijk voor een goed personeelsbeleid binnen uw organisatie. U staat aan het roer als het gaat om het opstellen en implementeren van een human resource-strategie die aansluit bij de visie en de organisatiedoelstellingen. In de meeste gevallen maakt u onderdeel uit van het managementteam en bent u het aanspreekpunt voor de directie over personeelszaken. Het opstellen van het HR-beleid en taken als Strategische personeelsplanning met oog voor diversiteit en inclusie, talentmanagement en HR-analytics vallen ponder uw verantwoordelijkheid. Daarnaast geeft u leiding aan de afdeling HR of personeelszaken.

Organisatiebeleid

De meeste organisaties hebben een missie en een visie geformuleerd die de richting, de strategie, bepaalt van een organisatie. Het is belangrijk dat het HR-beleid aansluit bij de missie, visie en strategie van de organisatie. Alleen dan kan de organisatie haar doelen bereiken.

HR-beleid

Een goed HR-beleid sluit aan bij de strategie van de organisatie en staat dus niet op zichzelf. Maarin het algemeen kent een goed HR-beleid een aantal bouwstenen, denk aan een strategisch personeelspanning, een goed opleidingsbeleid,  hoe om te gaan met instroom (werving & selectie) doorstroom (opleiden en ontwikkelen) en uitstroom (afscheid nemen en het exit gesprek), kortom de employee journey. duurzame inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden (veligheid, ziekteverzuim en vitalilteit) en arbeidsvoorwaarden (beloning, bonussen, vakantiedagen en de lease auto).