OntslagKosten Toolkit Pro

Voortdurend vinden organisatieveranderingen plaats, vanwege technologische vernieuwingen, veranderende marktomstandigheden of vanwege noodzakelijke kostenbesparingen door inkrimping van het aantal medewerkers. De Ontslag Kosten Toolkit (OKT) bied je als professional de noodzakelijke support om de organisatie voorafgaande aan de daadwerkelijke besluitvorming goed en snel te adviseren over de personele impact en kosten. De Ontslag Kosten Toolkit bevat:

Kostenberekeningstool

  • berekent het totale bedrag aan wettelijke transitievergoedingen automatisch uit voor alle medewerkers die worden ontslagen (en ook per medewerker);
  • berekent automatisch alle met de personeelstransitie samenhangende kosten, waaronder (naar keuze) een factor bovenop de transitievergoeding, outplacementkosten, juridische kosten e.d. in een overeen te komen vertrekregeling en/of Sociaal Plan.

Afspiegelingstool

  • hiermee kun je alle HR-data per uitwisselbare functie in de Excel zetten, waarna je automatisch de ontslagvolgorde van de medewerkers krijgt volgens de geldende wet- en regelgeving (afspiegelingsbeginsel);

Met de OKT kun je jouw organisatie of klant voorafgaande aan de organisatieveranderingen direct en zonder vertraging adviseren over zowel het te selecteren personeelsbestand op grond van afspiegeling als over de verschillende scenario’s van een te kiezen vertrekregeling en de totale kosten van deze varianten. Ook tijdens onderhandelingen met de vakbonden kun je meteen adviseren over de kosten van de verschillende scenario’s waardoor jouw organisatie of klant scherper kan onderhandelen.

Bekijk hier de demo