De AfspiegelingsTool PLUS

Staat jouw organisatie aan de vooravond van een reorganisatie? Bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis? Grote kans dat er dan ook gedwongen ontslagen gaan vallen. Ontslagen om ‘bedrijfseconomische redenen’ mogen alleen op basis van een zeer goed onderbouwde ontslagaanvraag en na goedkeuring van ontslagcommissie of UWV. Of het nu gaat om enkele ontslagen of een groter collectief ontslag volgens de Wet melding collectief ontslag (Wmco).

Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel?

Bij elke ontslagaanvraag geldt het afspiegelingsbeginsel. Dit is de selectiemethode die ervoor zorgt dat de leeftijdsopbouw vóór en na reorganisatie zo veel mogelijk gelijk blijft. Per leeftijdsgroep moet de werkgever de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voordragen. Behalve als in een cao hierover regels zijn opgenomen. Dan gelden die regels. In dat geval toetst een cao-commissie het ontslag. Dat lijkt overzichtelijk en simpel.

Uitzonderingen op afspiegelingsbeginsel

Maar pas op, dit vergt een behoorlijk intensieve berekening over vijf verschillende leeftijdsgroepen afgezet tegen het percentage ontslagen in een bepaalde functiegroep. Daarnaast gelden rangorde regels voor specifieke contractvormen en moet rekening worden gehouden met specifieke situaties, zoals een opzegverbod en in hoeverre een medewerker als onmisbaar kan worden beschouwd. Alleen in situaties dat een CAO van toepassing is en een ontslagcommissie is benoemd, kan de alternatieve afspiegelingsberekening worden gebruikt. In dat geval mag 10% worden afgeweken van de ‘gewone’ afspiegeling.

Daarom is er De AfspiegelingsTool PLUS. Je kunt alvast eenvoudig verschillende scenario’s maken en vergelijken. De uiteindelijke uitkomst daarvan zet je in een handomdraai om in een perfecte bijlage bij de ontslagaanvraag, met een goed gefundeerde onderbouwing.

Transitievergoeding en andere ontslagkosten

In de afspiegelingstool is een heel handige mogelijkheid opgenomen om de kosten van de transitievergoeding met de data uit personeelsbestand direct uit te rekenen, zowel per individu als in totaal. Extra kosten voor (juridisch) advies en mobiliteit kunnen hierin meegenomen worden dus dan weet je meteen wat de totale ontslagkosten zijn. Voor zover het bedrijf andere afvloeiingsafspraken heeft gemaakt in een Sociaal Plan of bij CAO, kun je er voor kiezen deze afvloeiingskosten op maat in de tool te laten aanpassen zodat jouw bedrijf ook van deze (massa) afvloeiingskosten-berekening gebruik kan maken.

Privacyvriendelijk: geen gegevens in de cloud

Tot slot is de afspiegelingstool een offline module, vanaf je eigen computer te gebruiken. Geen risico’s dus met het inladen van persoonsgegevens in externe systemen. En geen risico op het uitlekken van de aanvraag. Je houdt dus zelf de regie!

Bekijk hier de demo