De AfspiegelingsTool PRO

Adviseer jij HR-managers van grote bedrijven en instellingen over reorganisaties met gedwongen ontslagen? Als professional weet je dat een aanvraag bij het UWV voor een collectief bedrijfseconomisch ontslag alleen kansrijk is als er zeer zorgvuldig is afgespiegeld. En dat is meer dan ‘even’ groepen van werknemers met uitwisselbare functies samenstellen en vervolgens per leeftijdscategorie de kandidaten voor ontslag selecteren.

Want zoals je weet, zul je in de rangorde rekening moeten houden met de verschillende contractvormen, de  opzegverboden voor specifieke situaties en vergt het precisie om de rekenvoorbeelden van het UWV correct te volgen inclusief de situaties van afronding en ‘uitputting’.

Speciaal voor arbeidsjuristen, organisatieadviseurs en accountants

Daarom is er de Afspiegelingstool Pro, speciaal voor externe organisatieadviseurs, arbeidsjuristen en accountants. Met deze tool kunt u als het ware automatisch afspiegelen en hoeft u niet zelf de soms complexe berekeningen voor uw organisatie te maken. Omdat u als adviseur verantwoordelijk bent voor de correcte berekeningen is het prettig te weten dat u op de tool kunt vertrouwen. Bovendien kunt u met de tool gemakkelijk verschillende scenario’s voor uw organisatie met elkaar vergelijken. De tool zet de berekeningen in een handomdraai om in een perfecte bijlage bij de ontslagaanvraag.

Transitievergoeding en andere ontslagkosten

In de afspiegelingstool is een heel handige mogelijkheid opgenomen om de kosten van de transitievergoeding met de data uit personeelsbestand direct uit te rekenen, zowel per individu als in totaal. Extra kosten voor (juridisch) advies en mobiliteit kunnen hierin meegenomen worden dus dan weet je meteen wat de totale ontslagkosten zijn. Voor zover het bedrijf andere afvloeiingsafspraken heeft gemaakt in een Sociaal Plan of bij CAO, kun je er voor kiezen deze afvloeiingskosten op maat in de tool te laten aanpassen zodat jouw bedrijf ook van deze (massa) afvloeiingskosten-berekening gebruik kan maken.

AVG-proof

Tot slot is de tool AVG-proof. Het is bewust een offline module, vanaf je eigen computer te gebruiken. Geen risico’s dus met het inladen van persoonsgegevens in externe systemen of clouds.

Bekijk hier de demo