Nieuws
Publicatiedatum: 10 juni 2024 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Vaders nemen te weinig aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof op

Veel partners van net bevallen moeders maken geen gebruik van aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof. De reden: ze kunnen het inkomen niet missen, want met deze twee verlofsoorten krijgen werknemers maar 70% van hun loon. Een andere reden is dat nog steeds veel werkgevers negatief staan tegenover vaders die verlof opnemen na geboorte van een kind. Dat meldt nu.nl op 10 juni, op basis van cijfers van het UWV en het ministerie van SZW.

Kinderwens

De oplossing kan liggen een verhoging naar 100% van het loon en stroomlijning van verlofperiode. Dat is misschien aan de orde met de invoering van een nieuw verlofstelsel. Daarnaast is er meer bewustwording onder werkgevers nodig dat verlof voor partners er gewoon bij hoort. Nu laat 30% van de werkgevers een kinderwens nog meespelen bij de aanname van nieuw personeel, zo blijkt uit een aangehaald onderzoek van salarisverwerker Visma You Serve.