Faq's
Laatst gewijzigd op: 25 maart 2024 | Geschreven door: Wander de Groot

Wat is het verschil tussen ongewenst en grensoverschrijdend gedrag?

Ongewenst gedrag is al het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is niet per se grensoverschrijdend gedrag. Want dat is al het gedrag van de een dat de waardigheid aantast van de ander en waarvan de veroorzaker hoort te weten dat zijn gedrag niet passend is. Grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat:

  • dat discriminerend is, dat is waarbij mensen anders worden behandeld, achtergesteld of uitgesloten op basis van (persoonlijke) kenmerken;
  • dat bestaat uit dreigen of pesten;
  • dat een seksuele component heeft;
  • dat intimiderend, agressief of gewelddadig is;
  • waarbij misbruik wordt gemaakt van macht of afhankelijkheid;
  • dat niet stopt of verandert als de ander het als ongewenst bestempelt.

Het helpt om grensoverschrijdend gedrag te benoemen in een gedragscode. Bij zo’n gedragscode hoort ook een klachtenprocedure.