Nieuws
Publicatiedatum: 9 oktober 2023 | Geschreven door: Hans Delissen
Arbeidsmarkt

Kabinet stoomt door met arbeidsmarktplannen

Nu de arbeidsmarktplannen van het demissionaire kabinet niet controversieel zijn verklaard, stoomt minister Karien van Gennip door met haar plannen. Met uitzondering van de Crisisregeling personeelsbehoud en de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen loopt ze op schema. Ze verwacht dat alle plannen in het eerste kwartaal 2025 omgezet zijn in wet. In een brief aan de Tweede Kamer van 9 oktober geeft ze de huidige stand van zaken aan.

maatregel

maatregel internetconsultatie aanbieden TK
Wetsvoorstel flexibele arbeidsrelaties loopt 2e kwartaal 2024
Wetsvoorstel zzp loopt 2e kwartaal 2024
AMvB uitzonderingen premiedifferentiatie WW loopt 2e kwartaal 2024
Re-integratieverplichting tweede ziektejaar november 2023 2e kwartaal 2024
Crisisregeling personeelsbehoud 1e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024

Samenvoegen wetten

Zijn de maatregelen eenmaal aangenomen door de Tweede Kamer, dan beoogt de minister de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar samen te voegen tot een wet. Naar verwachting zal deze nieuwe wet eind 2024 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Overige maatregelen

Het arbeidsmarktpakket bevat nog een aantal andere trajecten, zoals de opleiding kwaliteitsverbetering bedrijfsartsen, extra investeringen eerste en tweede spoor bij re-integratietrajecten, het beleid voor een leven lang ontwikkelen, de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur en de rechtsbescherming voor kwetsbare werknemers. Over die laatste hervorming zal de minister de Tweede Kamer binnenkort informeren.