Nieuws
Publicatiedatum: 4 september 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

SER vraagt Kamer arbeidsmarktvoorstellen door te laten gaan

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft op 29 augustus in een brandbrief de Tweede Kamer gevraagd een groot aantal wetsvoorstellen op het gebied van arbeidsmarkt niet controversieel te verklaren. Het gaat om wetgeving die volgens de SER geen vertraging duldt, al wel zorgvuldig is voorbereid en een snelle realisatie en uitvoering vereist. En dat bovendien een samenhangend pakket van maatregelen is, waarvan het niet de bedoeling is er een paar wel, en een paar niet door te laten gaan.

‘Controversieel verklaren’

Controversieel verklaren is een begrip in de Nederlandse politiek. Na de val van een kabinet besluit de Tweede Kamer welke wetsvoorstellen te controversieel zijn voor een demissionair kabinet om door te laten gaan. Het gaat dan om voorstellen waarover grote discussie is of waar een grote minderheid van de Kamer tegen is. Zo voorkomt de oude Kamer dat er wetten worden ingevoerd die door een nieuwe Kamer na verkiezingen niet zouden zijn aangenomen.

Samenhangend pakket

De SER verzoekt de Kamer de uitwerking van het hele zogenaamde MLT-advies niet controversieel te verklaren. Dat door werkgevers en werknemers gedragen advies dateert al uit juni 2021. Het gaat om een samenhangend pakket voorstellen om flexibele arbeidsrelaties en onzeker werk terug te dringen en het gebruik van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor werkgevers aantrekkelijker te maken. Het kabinet heeft een uitwerking van die voorstellen aan de Tweede Kamer gestuurd in een brief van 3 april 2023.

Acht voorstellen

Concreet gaat het om acht voorstellen. Twee die nu ter behandeling bij de Tweede Kamer liggen: de crisisregeling personeelsbehoud en het wetsvoorstel Wet verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Drie die nu in de fase van internetconsultatie zijn: het wetsvoorstel Wet meer zekerheid flexwerkers, het conceptbesluit Meer wendbaarheid binnen het vaste contract en de wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen. En drie die voorbereiding zijn: de aanpassingen in de loondoorbetaling bij ziekte, de invoering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en de verduidelijking van de regels rondom de kwalificatie van de arbeidsrelatie.