Faq's
Laatst gewijzigd op: 7 juni 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
diversiteit en inclusie

Hoe maak je impact met diversiteit en inclusie?

Het is niet altijd makkelijk om de ambities rond diversiteit en inclusie concreet te maken voor je eigen organisatie. Maar dit is wat je in ieder geval kan doen:

  • bij werving en selectie: neem diversiteitsstreven op in vacatures, gebruik nieuwe wervingskanalen om ondervertegenwoordiging tegen te gaan, pas inclusief taalgebruik toe bij vacatures, bekijk of functie-eisen juist niet diversiteit en inclusie onmogelijk maken, maak gebruik van anonieme selectie van kandidaten, en gebruik gestructureerde interviewscripts, zodat elke sollicitant dezelfde vragen krijgt;
  • met HR-beleid: integreer diversiteit en inclusie in onboarding, zorg voor gedragsregels rond anti-discriminatie inclusief een klachtenregeling, stel vertrouwenspersonen aan en verbeter de werkomstandigheden van specifieke groepen medewerkers als etnisch-culturele minderheden en LHBTIQA+-ers;
  • met opleiding en ontwikkeling: laat directie en management regelmatig coachen of scholing volgen over inclusief leiderschap, omgaan met vooroordelen en het voorkomen van ongewenste omgangsvormen, ontwerp bewustwordingsprogramma’s voor de medewerkers en organiseer buddyprogramma’s en mentorschappen aan talenten te ontwikkelen.

Meer weten? De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een handreiking gemaakt over impact maken op diversiteit en inclusie.