Inzicht in vergoedingen en verstrekkingen

Salaris is niet het enige dat je als werkgever betaalt aan je werknemer. Sommige kosten worden vergoed, zoals reiskosten of studiekosten. Andere zaken verstrekt een werkgever aan de werknemer: een mobiel, laptop of auto van de zaak. Weet jij precies het verschil tussen vergoedingen en verstrekkingen? En wat nu wel en niet belast is? De Werkkostenregeling (WKR) beoogt enige orde in de chaos te scheppen, al lijkt het er niet eenvoudiger op te zijn geworden. Sommige zaken horen niet tot het belastbare loon, zoals pensioenpremies, jubileum- en overlijdensuitkeringen. Voor andere vergoedingen geldt een gerichte vrijstelling, zoals studiekosten, zakelijke verhuiskosten, gereedschap en communicatiemiddelen. Voor sommige verstrekkingen geldt een zogenaamde nihilwaardering, zoals arbogerelateerde werkplekaanpassingen. En dan is er ook nog de ‘vrije ruimte’, die afhangt van de loonsom.

Er is een veelheid aan mogelijke vergoedingen en verstrekkingen. Dit webinar behandelt de meest voorkomende. Zoals reiskosten voor woon-werkverkeer en zakelijke reiskosten, of dat nu met OV, met de eigen auto, of met de fiets of auto van de zaak is. En de vergoedingen van consumpties, maaltijden en logies en van studiekosten en thuiswerkkosten. Verder natuurlijk de vergoeding of verstrekking van laptops, mobiel, bedrijfsfitness of bedrijfskleding. Per categorie komen zaken als bijtelling, eigen bijdrage, belastbaarheid en bewijslast aan bod. En tot slot de controle door de fiscus, als die komt kijken of u de regels goed hebt toegepast. Dit webinar is een must voor de HR-professional die fiscale risico’s wil vermijden.

Kosten

Je neemt al deel aan dit webinar voor € 50 (excl btw).

Meer webinars?

Bekijk ons hele aanbod aan webinars in dit overzicht.

Meer webinars
Slechts
€ 50

Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis

Door: Annet de Lange
Duur: 70 minuten
Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit voorkomt uitval en uitstroom. Met zelfmanagement en co-management hou je zelf de regie.
Slechts
€ 50

Inzicht in vakantie

Door: Jo Weerts
Duur: 30 minuten
Alles over opbouw, aanvragen, afwijzen, toewijzen, opnemen en uitbetalen van vakantiedagen en vakantiegeld.
Slechts
€ 50

Inzicht in verlof

Door: Jo Weerts
Duur: 25 minuten
Er zijn wel tien soorten verlof voor werknemers. Elk met zijn eigen regels en voorwaarden. Weet jij ze allemaal?
Slechts
€ 50

Inzicht in privacy

Door: Jo Weerts
Duur: 40 minuten
Hoe ga je op een verantwoorde en veilige manier met de AVG-regels om en hoe voorkom je hoge boetes van de privacy-waakhond?
Slechts
€ 50

Inzicht in belonen en beoordelen

Door: Kilian Wawoe
Duur: 50 minuten
Een jaarlijks beoordeling of een prestatiebeloning leveren alleen maar frustratie op. Op naar het nieuwe beoordelen en belonen.
Slechts
€ 50

Inzicht in loonkosten

Door: Roelof van Marrum
Duur: 70 minuten
Hoe zijn de loonkosten eigenlijk opgebouwd, hoe leg je het uit aan werknemers en hoe maak je een deugdelijke formatiebegroting?
Slechts
€ 50

Inzicht in arbeidscontracten

Door: Jo Weerts
Duur: 45 minuten
Alles over valkuilen en bijzonderheden bij arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd, oproepovereenkomsten en payrolling
Slechts
€ 50

Inzicht in ontslag en transitievergoeding

Door: Jo Weerts
Duur: 50 minuten
Alles over ontslaggronden en -procedures bij elke vorm van ontslag. Inclusief een uitleg over de transitievergoeding.
Slechts
€ 50

Inzicht in arbo

Door: Jo Weerts
Duur: 30 minuten
Voorkomen is beter dan genezen. Wees uitval voor en regel samen met je werknemers een gezonde en veilige werkomgeving.
Slechts
€ 50

Inzicht in ziekteverzuim

Door: Jo Weerts
Duur: 65 minuten
Kennis van de Wet poortwachter voorkomt niet alleen langdurig ziekteverzuim maar ook torenhoge boetes.