Inzicht in privacy

Slordig en onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens kan je organisatie duur komen te staan. De Autoriteit Persoonsgegevens mag flinke boetes uitdelen. Hoe ga je om met personeelsgegevens, relatiegegevens en klantgegevens? Wat mag er wel en wat niet? Wat is het verschil tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker van gegevens? Wanneer is er een verwerkingsovereenkomst nodig en wanneer niet? Hoe maak je gegevensbeschermingsbeleid voor de interne organisatie en een privacystatement voor de buitenwacht? Hoe hou je een register bij van verwerkingsactiviteiten, wat doet de interne functionaris gegevensbescherming en hoe ga je om met een datalek?

Met dit webinar krijg je niet alleen inzicht en overzicht wat de plichten van een werkgever zijn rond privacy, maar ook wat de rechten zijn van een werknemer, relatie of klant. Je leert waarom het burgerservicenummer niet meer op de loonstrook mag staan, maar juist wel moet staan op de jaaropgaaf. Waarom je geen verwerkingsovereenkomst nodig hebt met een arbodienst voor de begeleiding van een zieke werknemer, maar eigenlijk wel voor het laten doorgeven van arbodienst naar UWV. Wat ‘gewone’ en bijzondere persoonsgegevens zijn. Kortom, alles over de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Kosten

Je neemt al deel aan dit webinar voor € 50 (excl btw).

Meer webinars?

Bekijk ons hele aanbod aan webinars in dit overzicht.

Meer webinars
Slechts
€ 50

Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis

Door: Annet de Lange
Duur: 70 minuten
Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit voorkomt uitval en uitstroom. Met zelfmanagement en co-management hou je zelf de regie.
Slechts
€ 50

Inzicht in vakantie

Door: Jo Weerts
Duur: 30 minuten
Alles over opbouw, aanvragen, afwijzen, toewijzen, opnemen en uitbetalen van vakantiedagen en vakantiegeld.
Slechts
€ 50

Inzicht in verlof

Door: Jo Weerts
Duur: 25 minuten
Er zijn wel tien soorten verlof voor werknemers. Elk met zijn eigen regels en voorwaarden. Weet jij ze allemaal?
Slechts
€ 50

Inzicht in belonen en beoordelen

Door: Kilian Wawoe
Duur: 50 minuten
Een jaarlijks beoordeling of een prestatiebeloning leveren alleen maar frustratie op. Op naar het nieuwe beoordelen en belonen.
Slechts
€ 50

Inzicht in loonkosten

Door: Roelof van Marrum
Duur: 70 minuten
Hoe zijn de loonkosten eigenlijk opgebouwd, hoe leg je het uit aan werknemers en hoe maak je een deugdelijke formatiebegroting?
Slechts
€ 50

Inzicht in vergoedingen en verstrekkingen

Door: Roelof van Marrum
Duur: 65 minuten
Alles over belaste en onbelaste vergoedingen en verstrekkingen en de bijbehorende WKR. Voorkom dat je de (fiscale) mist ingaat!
Slechts
€ 50

Inzicht in arbeidscontracten

Door: Jo Weerts
Duur: 45 minuten
Alles over valkuilen en bijzonderheden bij arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd, oproepovereenkomsten en payrolling
Slechts
€ 50

Inzicht in ontslag en transitievergoeding

Door: Jo Weerts
Duur: 50 minuten
Alles over ontslaggronden en -procedures bij elke vorm van ontslag. Inclusief een uitleg over de transitievergoeding.
Slechts
€ 50

Inzicht in arbo

Door: Jo Weerts
Duur: 30 minuten
Voorkomen is beter dan genezen. Wees uitval voor en regel samen met je werknemers een gezonde en veilige werkomgeving.
Slechts
€ 50

Inzicht in ziekteverzuim

Door: Jo Weerts
Duur: 65 minuten
Kennis van de Wet poortwachter voorkomt niet alleen langdurig ziekteverzuim maar ook torenhoge boetes.