Inzicht in arbo

Een oud Hollandsch spreekwoord luidt: voorkomen is beter dan genezen. Deze wijsheid geldt zeker voor werkgevers en arbo, want zieke werknemers zijn duur en brengen de bedrijfscontinuïteit in gevaar. De overheid heeft een aantal wetten en regels vastgesteld die werkgevers verplicht dat hun medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Deze regels zetten werkgever en werknemer (al dan niet vertegenwoordigt door de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of vakbond) samen om in een concreet arbobeleid.

Het arbobeleid bestaat uit een aantal onderdelen zoals een RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie), wie de arbodienst of bedrijfsarts is die de zieke medewerker begeleidt, het aanstellen van een preventiemedewerker en een BHV’er. Er zijn ook bedrijven die te maken hebben met het maken, opslaan of vervoeren van gevaarlijke stoffen, Daarvoor gelden weer aparte regels. Ook moet je weten hoe je omgaat met bedrijfsongevallen en wanneer je die moet melden. Wat doe je als de Inspectie SZW komt controleren. Welke documenten moet je dan allemaal kunnen overleggen. Hoe ga je om met pesten op de werkvloer en discriminatie. In drie kwartier leer je alles over arbo en preventie en kan je met de verworven kennis aan de slag om uitval te voorkomen. Zo kan je veel geld besparen en stel je de bedrijfscontinuïteit veilig.

Kosten

Je neemt al deel aan dit webinar voor € 50 (excl btw).

On demand

Na jouw aanmelding krijg je zo snel mogelijk de link toegestuurd waarmee je het webinar kunt volgen. Je kunt op elk gewenst moment en op elk apparaat kijken. De link is echter wel uniek en werkt slechts één maal. Je kunt deze dus niet delen met anderen.

Meer webinars?

Bekijk ons hele aanbod aan webinars in dit overzicht.

Meer webinars
Slechts
€ 50

Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis

Door: Annet de Lange
Duur: 70 minuten
Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit voorkomt uitval en uitstroom. Met zelfmanagement en co-management hou je zelf de regie.
Slechts
€ 50

Inzicht in vakantie

Door: Jo Weerts
Duur: 30 minuten
Alles over opbouw, aanvragen, afwijzen, toewijzen, opnemen en uitbetalen van vakantiedagen en vakantiegeld.
Slechts
€ 50

Inzicht in verlof

Door: Jo Weerts
Duur: 25 minuten
Er zijn wel tien soorten verlof voor werknemers. Elk met zijn eigen regels en voorwaarden. Weet jij ze allemaal?
Slechts
€ 50

Inzicht in privacy

Door: Jo Weerts
Duur: 40 minuten
Hoe ga je op een verantwoorde en veilige manier met de AVG-regels om en hoe voorkom je hoge boetes van de privacy-waakhond?
Slechts
€ 50

Inzicht in belonen en beoordelen

Door: Kilian Wawoe
Duur: 50 minuten
Een jaarlijks beoordeling of een prestatiebeloning leveren alleen maar frustratie op. Op naar het nieuwe beoordelen en belonen.
Slechts
€ 50

Inzicht in loonkosten

Door: Roelof van Marrum
Duur: 70 minuten
Hoe zijn de loonkosten eigenlijk opgebouwd, hoe leg je het uit aan werknemers en hoe maak je een deugdelijke formatiebegroting?
Slechts
€ 50

Inzicht in vergoedingen en verstrekkingen

Door: Roelof van Marrum
Duur: 65 minuten
Alles over belaste en onbelaste vergoedingen en verstrekkingen en de bijbehorende WKR. Voorkom dat je de (fiscale) mist ingaat!
Slechts
€ 50

Inzicht in arbeidscontracten

Door: Jo Weerts
Duur: 45 minuten
Alles over valkuilen en bijzonderheden bij arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd, oproepovereenkomsten en payrolling
Slechts
€ 50

Inzicht in ontslag en transitievergoeding

Door: Jo Weerts
Duur: 50 minuten
Alles over ontslaggronden en -procedures bij elke vorm van ontslag. Inclusief een uitleg over de transitievergoeding.
Slechts
€ 50

Inzicht in ziekteverzuim

Door: Jo Weerts
Duur: 65 minuten
Kennis van de Wet poortwachter voorkomt niet alleen langdurig ziekteverzuim maar ook torenhoge boetes.