Inzicht in verlof

Er zijn maar liefst tien soorten verlof voor werknemers. Sommigen zijn betaald door de werkgever, zoals het onlangs uitgebreide geboorteverlof voor partners, het calamiteiten- en kortdurend verzuimverlof en het kortdurend zorgverlof. Anderen zijn onbetaalde vormen: zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof, aanvullend geboorteverlof, ouderschapsverlof en langdurig zorgverlof. Die worden dan weer soms geheel, soms gedeeltelijk en soms niet vergoed door het UWV.

Niet alleen de betaling of de vergoeding verschilt per soort verlof. Ook de verlofgrondslagen, de vakantieopbouw tijdens verlof, de aanvraagprocedures, de weigergronden en de opnametermijnen zijn telkens weer anders. Wil jij als werkgever inzicht en overzicht in alle bestaande regelingen uit de Wet arbeid en zorg (Wazo) plus in alle komende verlofregelingen als gevolg van Europese richtlijnen? Volg dan dit webinar!

Kosten

Je neemt al deel aan dit webinar voor € 50 (excl btw).

Meer webinars
Slechts
€ 50

Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis

Door: Annet de Lange
Duur: 70 minuten
Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit voorkomt uitval en uitstroom. Met zelfmanagement en co-management hou je zelf de regie.
Slechts
€ 50

Inzicht in vakantie

Door: Jo Weerts
Duur: 30 minuten
Alles over opbouw, aanvragen, afwijzen, toewijzen, opnemen en uitbetalen van vakantiedagen en vakantiegeld.
Slechts
€ 50

Inzicht in privacy

Door: Jo Weerts
Duur: 40 minuten
Hoe ga je op een verantwoorde en veilige manier met de AVG-regels om en hoe voorkom je hoge boetes van de privacy-waakhond?
Slechts
€ 50

Inzicht in belonen en beoordelen

Door: Kilian Wawoe
Duur: 50 minuten
Een jaarlijks beoordeling of een prestatiebeloning leveren alleen maar frustratie op. Op naar het nieuwe beoordelen en belonen.
Slechts
€ 50

Inzicht in loonkosten

Door: Roelof van Marrum
Duur: 70 minuten
Hoe zijn de loonkosten eigenlijk opgebouwd, hoe leg je het uit aan werknemers en hoe maak je een deugdelijke formatiebegroting?
Slechts
€ 50

Inzicht in vergoedingen en verstrekkingen

Door: Roelof van Marrum
Duur: 65 minuten
Alles over belaste en onbelaste vergoedingen en verstrekkingen en de bijbehorende WKR. Voorkom dat je de (fiscale) mist ingaat!
Slechts
€ 50

Inzicht in arbeidscontracten

Door: Jo Weerts
Duur: 45 minuten
Alles over valkuilen en bijzonderheden bij arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd, oproepovereenkomsten en payrolling
Slechts
€ 50

Inzicht in ontslag en transitievergoeding

Door: Jo Weerts
Duur: 50 minuten
Alles over ontslaggronden en -procedures bij elke vorm van ontslag. Inclusief een uitleg over de transitievergoeding.
Slechts
€ 50

Inzicht in arbo

Door: Jo Weerts
Duur: 30 minuten
Voorkomen is beter dan genezen. Wees uitval voor en regel samen met je werknemers een gezonde en veilige werkomgeving.
Slechts
€ 50

Inzicht in ziekteverzuim

Door: Jo Weerts
Duur: 65 minuten
Kennis van de Wet poortwachter voorkomt niet alleen langdurig ziekteverzuim maar ook torenhoge boetes.