Inzicht in ziekteverzuim

Ziek zijn is voor niemand leuk, niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever. Bij ziekte is het hoofdzaak de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Want ziekteverzuim zijn kost niet alleen veel geld (5 miljard euro per jaar), het is ook schadelijk voor de bedrijfscontinuïteit. Neem daarom alle maatregelen die voor handen zijn om de werknemer weer snel aan het werk te krijgen, zoals de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Deze wet biedt handvatten, een stappenplan hoe te handelen bij een (langdurig) zieke medewerker. Aan de regels van de Wvp moeten werkgever en werknemer zich houden, zo niet, dan zijn de sancties niet mals. Bij dit stappenplan moeten ook bedrijfsarts casemanager worden betrokken. Deze laatste bewaakt de voortgang van het proces en zorgt ervoor dat alle stappen die de Wvp voorschrijft op tijd gebeuren en goed gedocumenteerd worden.

Zo verplicht de Wvp een werknemer binnen een week ziek te melden, het maken van een probleemanalyse na zes weken, na acht weken het opstellen van een Plan van Aanpak en het bijhouden van het re-integratiedossier. De werkgever of casemanager moet ook onderzoeken of het mogelijk is de werkplek aan te passen of de werknemer een andere functie in de organisatie aan te bieden. Alles is erop gericht de werknemer weer snel te re-integreren. De werkgever heeft bij ziekte een loondoorbetalingsplicht van twee jaar. Als blijkt dat de werkgever de Wvp niet of onvoldoende heeft nageleefd, kan het UWV de werkgever een loonsanctie opleggen. Als een zieke werknemer zich niet aan de afspraken houdt, mag de werkgever sancties opleggen zoals het inhouden van loon en bij werkweigering ontslag.

Kosten

Je neemt al deel aan dit webinar voor €50.

On demand

Na jouw aanmelding krijg je zo snel mogelijk de link toegestuurd waarmee je het webinar kunt volgen. Je kunt op elk gewenst moment en op elk apparaat kijken. De link is echter wel uniek en werkt slechts één maal. Je kunt deze dus niet delen met anderen.

Meer webinars?

Bekijk ons hele aanbod aan webinars in dit overzicht.

Meer webinars
Slechts
€ 50

Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis

Door: Annet de Lange
Duur: 70 minuten
Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit voorkomt uitval en uitstroom. Met zelfmanagement en co-management hou je zelf de regie.
Slechts
€ 50

Inzicht in vakantie

Door: Jo Weerts
Duur: 30 minuten
Alles over opbouw, aanvragen, afwijzen, toewijzen, opnemen en uitbetalen van vakantiedagen en vakantiegeld.
Slechts
€ 50

Inzicht in verlof

Door: Jo Weerts
Duur: 25 minuten
Er zijn wel tien soorten verlof voor werknemers. Elk met zijn eigen regels en voorwaarden. Weet jij ze allemaal?
Slechts
€ 50

Inzicht in privacy

Door: Jo Weerts
Duur: 40 minuten
Hoe ga je op een verantwoorde en veilige manier met de AVG-regels om en hoe voorkom je hoge boetes van de privacy-waakhond?
Slechts
€ 50

Inzicht in belonen en beoordelen

Door: Kilian Wawoe
Duur: 50 minuten
Een jaarlijks beoordeling of een prestatiebeloning leveren alleen maar frustratie op. Op naar het nieuwe beoordelen en belonen.
Slechts
€ 50

Inzicht in loonkosten

Door: Roelof van Marrum
Duur: 70 minuten
Hoe zijn de loonkosten eigenlijk opgebouwd, hoe leg je het uit aan werknemers en hoe maak je een deugdelijke formatiebegroting?
Slechts
€ 50

Inzicht in vergoedingen en verstrekkingen

Door: Roelof van Marrum
Duur: 65 minuten
Alles over belaste en onbelaste vergoedingen en verstrekkingen en de bijbehorende WKR. Voorkom dat je de (fiscale) mist ingaat!
Slechts
€ 50

Inzicht in arbeidscontracten

Door: Jo Weerts
Duur: 45 minuten
Alles over valkuilen en bijzonderheden bij arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd, oproepovereenkomsten en payrolling
Slechts
€ 50

Inzicht in ontslag en transitievergoeding

Door: Jo Weerts
Duur: 50 minuten
Alles over ontslaggronden en -procedures bij elke vorm van ontslag. Inclusief een uitleg over de transitievergoeding.
Slechts
€ 50

Inzicht in arbo

Door: Jo Weerts
Duur: 30 minuten
Voorkomen is beter dan genezen. Wees uitval voor en regel samen met je werknemers een gezonde en veilige werkomgeving.