Faq's
Laatst gewijzigd op: 16 augustus 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Hoe werkt jobcoaching met UWV-subsidie?

Een jobcoach begeleidt een werknemer die weer aan de slag wil na een langdurige ziekte, of iemand die aan het werk is met een structureel functionele beperking, zoals een handicap of autisme. Coaches helpen werknemers om het werk beter te kunnen uitvoeren, met concrete begeleiding op de werkvloer, in de vorm van sturing op het sociale aspect of coaching in het werk. Ook adviseert de jobcoach de werkgever over het toepassen van de regels en verantwoordelijkheden. Er zijn twee soorten jobcoaches: interne coaches die werken bij de organisatie zelf en externe, die van buiten de organisatie komen.

Interne jobcoach

Bij interne coaches vraagt de werkgever via het jobcoachportaal van het UWV een subsidie aan voor de uren van de interen jobcoach. Een arbeidskundige van het UWV toetst of deze voorziening noodzakelijk is en beoordeelt de wijze waarop de begeleiding wordt ingezet. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de interne jobcoach aantoonbare affiniteit moet hebben met coaching of begeleiding.

Externe jobcoach

Wil de werknemer liever een externe jobcoach, dan zijn de rollen omgekeerd. De werknemer moet dan zélf een passend bureau voor jobcoaching zoeken. Vaak helpt de werkgever meezoeken, en als dat niet lukt, kan een arbeidsdeskundige van UWV ook helpen. Zodra de keuze is gemaakt, vraagt het bureau namens de werknemer subsidie aan voor een coach via het jobcoachportaal van UWV. Subsidie is er alleen voor UWV-erkende jobcoaches. Na beoordeling krijgt de aanvrager normaal een coach toegewezen voor zes maanden. Het aanvragen van verlenging is mogelijk.