Nieuws
Publicatiedatum: 23 maart 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Werkgever haalt bakzeil na eerder toegezegde verlenging jaarcontract

Na mondelinge overeenstemming over de verlenging van een jaarcontract trekt een werkgever de verlenging toevallig net in nadat de medewerker meedeelt dat ze zwanger is. De medewerker accepteert dit niet en stapt naar de kantonrechter. Op 15 maart jongstleden was de uitspraak waarbij de kantonrechter weinig heel liet van de argumentatie van de werkgever.

Verbeterpunten

Werknemer is op 1 juni 2021 voor de duur van een jaar in dienst getreden bij werkgever als business development manager. Uit de POP-gesprekken werd het functioneren van de werknemer voldoende beoordeeld, maar er waren ook verbeterpunten. In mei 2022 wil werkgever het dienstverband met een jaar verlengen, maar de werknemer moet wel nog werken aan de verbeterpunten. Na dit gesprek stelt werknemer een actieplan op met verbeterpunten.

Niet blij

Werkgever stuurt op 12 mei 2022 via een platform de door hem al ondertekende arbeidsovereenkomst naar de werknemer voor de verlenging van de arbeidsovereenkomst met opnieuw een jaar. Eerst wil de werknemer nog een gesprek, dat op 18 mei plaatsvindt. De werknemer geeft aan dat zij teleurgesteld is en liever een contract voor onbepaalde tijd wil. Werkgever spreekt af met werknemer dat als de verbeterpunten uit het actieplan in september zijn gerealiseerd, hij bereid is om de kijken of het contract kan worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Omdat volgens de werkgever de werknemer daar niet blij op reageert en niet meteen toezegt het contract te ondertekenen, trekt hij het contract nog diezelfde dag in. Het document wordt van het platform gehaald en de werknemer krijgt hier een melding van.

Zwanger

Op donderdag 19 mei reageert werknemer naar een HR-medewerker naar aanleiding van de melding een dag eerder: ‘Oh damn Jo! Ik ben te laat!!! Zou je het nog eens kunnen versturen?’ Diezelfde dag maakt ze ook bekend dat ze zwanger is en dat ze dat maandag 23 mei aan haar collega’s wil gaan vertellen. Maar die maandag staat werkgever haar op te wachten en krijgt ze te horen dat het contract is ingetrokken en dat ze op non-actief is gesteld tot 31 mei. Werknemer laat op 31 mei via e-mail weten dat ze het niet eens is met de intrekking van het contract en aanspraak maakt op een aanzeg- en transitievergoeding. Ze stapt naar de rechter.

Weerlegging feiten

De kantonrechter maakt gehakt van de handelswijze van werkgever. Volgens de kantonrechter heeft de werknemer de nieuwe arbeidsovereenkomst in het gesprek van 18 mei wel degelijk aanvaardt en is het haar goed recht erover te onderhandelen. Bovendien heeft de werkgever op 18 mei niet gemeld dat als werknemer niet diezelfde dag het contract zou ondertekenen, het aanbod zou worden ingetrokken. Ook de argumentatie dat werkgever de arbeidsovereenkomst heeft ingetrokken voordat hij op de hoogte was van de zwangerschap, veegt de rechter van tafel. Op 19 mei hadden werkgever en werknemer nog een gesprek. Van intrekking van het contract was toen nog geen sprake, al was het document al wel van het platform verwijderd. Pas op 23 mei is werknemer meegedeeld het arbeidscontract is ingetrokken en dat ze op non-actief is gesteld.

Uitspraak

Voor de kantonrechter zijn dit voldoende redenen om te veronderstellen dat er sprake is van een verlengde arbeidsovereenkomst. De rechter stelt werknemer in het gelijk en veroordeelt werkgever tot nakoming van het arbeidscontract voor bepaalde tijd tot en met 31 mei 2023.