Nieuws
Publicatiedatum: 26 februari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
flexwerkers

Minder dan 1,5x modaal: dan geen concurrentiebeding

Werkgevers mogen in de toekomst geen concurrentiebeding opleggen aan werknemers zolang deze minder dan 1,5 keer modaal verdienen. Dat is omgerekend € 66.000 bruto op jaarbasis of € 5.300 per maand. Elk beding onder die grens is niet rechtsgeldig. Dat is het gevolg van een motie van de leden Tjebbe van Oostenbruggen (NSC) en Mariëtte Patijn (Groenlinks-PvdA) die de Tweede Kamer op 13 februari heeft aangenomen. Minister Van Gennip van SZW heeft toegezegd de motie te verwerken in het eerder aankondigende wetsvoorstel voor aanscherping van het concurrentiebeding, dat binnenkort ter internetconsultatie gaat.

Heldere salarisgrens

Werkgevers nemen nu nog vaak een concurrentiebeding op in een contract. Daardoor kunnen werknemers niet bij een concurrent of voor zichzelf aan de slag. De meeste bedingen zijn zo streng dat ze juridisch niet houdbaar zijn. Nu kunnen werknemers dat aanvechten bij de rechter, maar dat is een erg hoge drempel. Het wetsvoorstel maakt aan die praktijk een einde. Naast een heldere salarisgrens is een beding in de toekomst ook alleen rechtsgeldig als deze in duur en geografisch bereik is begrensd. En als de werknemer een (nog vast te stellen) percentage van hun laatstverdiende loon krijgt zodra de werkgever het concurrentiebeding inroept.