Nieuws
Publicatiedatum: 20 maart 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
flexwerkers

Wet meer zekerheid flexwerkers voor advies naar Raad van State

Het wetsvoorstel Meer zekerheid flexwerkers is voor advies naar de Raad van State. Het voorstel is bedoeld om de rechtspositie van flexibele werknemers te verbeteren en maakt onderdeel uit van het zogenaamde arbeidsmarktpakket. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met instemming van de ministerraad het wetsvoorstel op 15 maart voorgelegd aan de Raad van State. Na dit advies en eventuele aanpassing van het wetsvoorstel, gaat het definitieve voorstel naar de Tweede Kamer.

Structureel werk

Al eerder was het wetsvoorstel voorgelegd voor internetconsultatie. De nieuwe wet beoogt flexibele werknemers straks meer zekerheid te geven over hun contract, rooster en salaris. Uitgangspunt is dat bij structureel werk een vast contract hoort. Er komen daarom strengere regels voor tijdelijke contracten, draaideurconstructies worden erg onaantrekkelijk. Basiscontracten – met een minimumaantal uren waarop een medewerker standaard wordt ingeroosterd – komen in de plaats van de huidige oproepcontracten. Verder wordt de meest onzekere fase van uitzendwerk ingekort.