Nieuws
Publicatiedatum: 26 maart 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
loonkostensubsidie

Werkgevers krijgen subsidie voor statushouders

Werkgevers kunnen € 6000 subsidie krijgen voor extra begeleiding van statushouders op de werkvloer, zolang die is gericht op het leren van vaktaal en het bijbrengen van de cultuur van de organisatie. Per werkgever is de subsidie voor maximaal vier statushouders aan te vragen, per kalenderjaar maximaal € 24.000. Minister Van Gennip van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) heeft de regeling op 20 maart voorgelegd ter internetconsultatie.

Voorwaarden

De regeling is een aanvulling op de bestaande ondersteuning die werkgevers via de regionale werkgeversservicepunten kunnen ontvangen bij werving en selectie, opleiding en begeleiding van werkzoekenden, waaronder statushouders. De werkgever moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • opgeven voor welke statushouder de subsidie is bedoeld;
  • aangeven hoe de begeleiding is geregeld, hoe de (organisatie-)cultuur wordt bijgebracht en hoe de Nederlandse vaktaal op de werkvloer wordt geleerd;
  • verklaren dat de statushouder een (leer)-arbeidsovereenkomst van minimaal een jaar en 20 uur per week aangeboden krijgt.