Faq's
Laatst gewijzigd op: 21 maart 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
Werkgeversverklaring

Wat is een werkgeversverklaring?

Wil een werknemer een huurovereenkomst tekenen, een lening aangaan of een hypotheekaanvraag doen voor een koopwoning? Dan is er vaak een werkgeversverklaring nodig. Dat is een door de werkgever ingevuld formulier met vragen over het dienstverband en het salaris van een werknemer.

Tip: Ga niet rommelen. Geef je als werkgever een te rooskleurig beeld van het salaris van de werknemer, dan gaat die misschien een financiële verplichting aan die hij niet kan waarmaken. Geef je een te laag beeld, dan kan de werknemer wellicht minder lenen en wordt het beoogde koophuis onbereikbaar.

Standaardformulier

Een werkgeversverklaring is een standaardformulier. Ook al hebben bijna alle banken een eigen model, de inhoud wijkt nauwelijks af. Een zeer belangrijk onderdeel is de intentieverklaring voor medewerkers die (nog) niet in vaste dienst zijn. Verder staan er zaken op als

  • gegevens werkgever, inclusief KVK-nummer;
  • gegevens werknemer;
  • functie;
  • datum in dienst;
  • aard van het dienstverband;
  • verklaring voortzetting dienstverband: de intentieverklaring;
  • bruto jaarsalaris;
  • vakantietoeslag;
  • extra salariscomponenten: onregelmatigheidstoeslag, vaste 13e maand, provisie, eindejaarsuitkering, structureel overwerk;
  • afdrachten op het salaris, zoals aflossing van verstrekte werknemersleningen en opgelegd loonbeslag.


Meer weten? Lees de
checklist.