Nieuws
Publicatiedatum: 11 juli 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Wetsvoorstel Meer zekerheid flexwerkers open voor inspraak

Het wetsvoorstel Meer zekerheid flexwerkers is op 9 juli opengesteld voor internetconsultatie. Door de val van het kabinet is onduidelijk of het voorstel daarna ook echt wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Dat is namelijk afhankelijk van de Tweede Kamer die in augustus vergadert of dit wetsvoorstel ‘controversieel’ is. Hetzelfde geldt voor een stuk of zes andere wetsvoorstellen over de arbeidsmarkt 

Nulurencontract wordt basiscontract 

In het wetsvoorstel Meer Zekerheid Flexwerkers staat dat nulurencontracten niet meer mogen. In plaats daarvan komen er vaste en tijdelijke basiscontracten met een minimum aantal uren waarvoor werknemers worden ingeroosterd en betaald krijgen. Er komen grenzen aan de extra beschikbaarheid: buiten eerder afgesproken werktijden is een werknemer niet meer verplicht om te komen werken. Om werkgevers te stimuleren een tijdelijk basiscontract om te zetten in een vast basiscontract, geldt voor die laatste een voor werkgevers aantrekkelijke lage WW-premie. 

Draaideurpauze naar vijf jaar 

Er komt ook een einde aan draaideurconstructies. Wat blijft is dat een werkgever na drie jaar of na drie aaneengesloten tijdelijke contracten een werknemer een vast contract moet aanbieden. Nu is het nog zo dat een werknemer daarna zes maanden geen arbeid mag verrichten voor dezelfde werkgever. Deze draaideurpauze wordt straks vijf jaar. Deze termijn geldt ook bij fase A en B bij uitzenden. 

Uitzendkrachten verdienen hetzelfde 

Uitzendwerk blijft bestaan, maar uitzenders mogen niet meer concurreren op arbeidsvoorwaarden ten opzichte van gewone werknemers. Uitzendkrachten en werknemers bij hetzelfde bedrijf gaan dus hetzelfde verdienen voor hetzelfde werk. Daarnaast worden de meest onzekere uitzendfasen verkort: fase A gaat van 78 weken naar 52 weken en fase B van zes contracten in vier jaar naar zes contracten in twee jaar. Daarna moet de uitzendkracht een vast contract krijgen bij het uitzendbureau. 

Scholieren en studenten met een bijbaan 

Voor scholieren en studenten met een bijbaan gelden straks andere regels. Zo mogen zij op oproepbasis blijven werken en zo hun werk mee laten veren met bijvoorbeeld toetsweken en vakanties. Verder blijft voor scholieren van 18 jaar en ouder en studenten met een bijbaan straks een draaideurpauze van zes maanden gelden, ook als ze uitzendwerk doen in zowel Fase A als Fase B.  

Seizoenswerk 

Ook voor seizoensarbeid blijft een uitzondering gelden, omdat dit werk niet het hele jaar door gedaan kan worden. Per cao kan een onderbrekingstermijn van drie maanden worden afgesproken voor functies die maximaal negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend. Denk aan functies die afhankelijk zijn van een seizoen, zoals in de culturele sector, strandhoreca of sport.