Nieuws
Publicatiedatum: 1 februari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
instelling vertrouwenspersoon

Aanpassing concurrentiebeding open voor inspraak

Het wetsvoorstel voor aanpassing van het concurrentiebeding wordt binnenkort aangeboden voor internetconsultatie. Dat schrijft Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in een brief aan de Tweede Kamer van 24 januari. Doel van het wetsvoorstel is het gebruik van een concurrentiebeding tot het strikt noodzakelijke te beperken. Veel werkgevers nemen een concurrentiebeding als standaardclausule in een arbeidsovereenkomst op, terwijl dit niet altijd nodig is en het voor werknemers dan lastiger is om over te stappen naar een andere baan.

‘Zwaarwichtig bedrijfsbelang’

Uit een onderzoek naar de werking van het concurrentiebeding, dat Van Gennip al in 2021 naar de Tweede Kamer stuurde, bleek dat het concurrentiebeding zo vaak en streng gebruikt wordt, dat het de arbeidsmobiliteit beperkt. Straks is alleen nog een concurrentiebeding mogelijk is als er ‘werkelijke bescherming nodig is van een noodzakelijk bedrijfsbelang’, zoals bedrijfsgeheimen. Verder moet het concurrentiebeding alleen nog rechtsgeldig zijn als deze in duur en geografisch bereik is begrensd. Tot slot krijgt een werknemer een nog vast te stellen percentage van zijn laatstverdiende loon als de werkgever het concurrentiebeding inroept.