Nieuws
Publicatiedatum: 25 oktober 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

FNV uit forse kritiek op STAP-regeling

De FNV roept de Tweede Kamer de STAP-regeling aan te passen. Het STAP-budget is een scholingssubsidie van maximaal € 1.000, die elke werkende of werkloze in Nederland zelf moet aanvragen en alleen geldt voor aangemelde opleidingen De vakbond vindt de nieuwe regeling weliswaar laagdrempeliger dan het oude systeem van de scholingsaftrek, maar hekelt de procedure. Het is namelijk nu vooral: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Loterij

Het budget is eens per twee maanden aan te vragen en dan is het ook binnen een of twee dagen op. Er zijn dan ook lange digitale wachtrijen. Dat voelt als een loterij, zeggen de 600 invullers van een FNV-enquête over de STAP-regeling. De meerderheid is dik ontevreden over de procedure. De redenen om geen gebruik te maken van STAP zijn dat het budget alweer op is (48%), de gewenste cursus niet in aanmerking komt (13%) of meer kost dan de maximale subsidie (10%), of omdat men niet weet hoe je je budget moet aanvragen (7%).

Aanbevelingen

In een brief aan de Tweede Kamer beveelt de FNV aan:

  • een systeem te bedenken dat is gebaseerd op leerrechten in plaats van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’;
  • meer regie te nemen en te zorgen dat alle kwalitatief goede opleidingen in bijvoorbeeld zorg, onderwijs en techniek ook aangemeld worden bij de STAP-regeling;
  • meerjarige opleidingen ook onder de STAP te laten vallen, waarbij cursisten de garantie op subsidie krijgen voor ieder jaar van de studie;
  • voortaan alleen nog opleidingen te subsidiëren met een diploma of certificaat dat erkend is door het Ministerie van OCW, de sector of de branche.
  • Ook andere organisaties naast het UWV ondersteuning te laten bieden bij de aanvraag van het STAP-budget.