Nieuws
Publicatiedatum: 17 februari 2023 | Geschreven door: Wander de Groot

Taalsubsidie voor laaggeletterde werknemers

Werkgevers die hun (digitaal) laaggeletterde werknemers bijscholen in taal, rekenen of digitale vaardigheid, kunnen via de subsidieregeling Tel mee met Taal 67% van de cursuskosten vergoed krijgen tot een maximum van € 1.000 per cursist. Voorwaarden zijn dat een individueel traject niet meer kost dan € 1.500 en dat de collectieve aanvraag voor alle cursisten niet groter is dan € 125.000.

Loting

De uitvoering van de regeling is in handen van de Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i). Aanvragen kunnen tot en met 28 februari worden ingediend. Zijn er meer verzoeken om subsidie dan er budget is, dan bepaalt loting welke subsidieaanvragen worden gehonoreerd. De regeling geldt ook voor organisaties uit het hele Caribisch Nederland.