blogs en interviews
Laatst gewijzigd op: 24 maart 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Maakt HR misbruik van STAP om opleidingskosten te drukken?

Op 17 maart jongstleden was de STAP-ruif van 34 miljoen euro opleidingssubsidie weer binnen een paar uur leeg. Ruim 40.000 mensen ontvingen tot 1.000 euro subsidie voor een cursus of training. En daarbij checkt het UWV niet of iemand een wijncursus doet voor de lol, voor zijn huidige of voor zijn toekomstige werk. Het officiële criterium voor subsidietoekenning is een ‘verbetering van de arbeidsmarktpositie van de aanvrager’, maar toetst het UWV niet.

Besparen op opleidingsbudget

En er is meer aan de hand. Het Burgerlijk Wetboek (art 7:611a lid 2) bepaalt dat de werkgever scholing die noodzakelijk is om het werk te kunnen doen kosteloos aan de werknemer moet aanbieden. Toch komen er steeds meer signalen dat HR-managers werknemers bewust vragen – en soms zelfs onder druk zetten – om voor een werkverplichte opleiding eerst zelf STAP-subsidie aan te vragen. De meerkosten van de opleiding neemt de werkgever dan alsnog voor zijn rekening, maar de eerste € 1.000 is toch een leuke besparing op het opleidingsbudget van de organisatie.

Verbeteren regeling nodig

Ondanks de aanscherpingen van de maatregelen die dit jaar zijn doorgevoerd is er dus nog veel mis met de STAP-subsidie. De huidige aanvraagprocedure van het STAP-budget geeft te weinig inzicht of de opleiding noodzakelijk is voor de vervulling van de huidige of toekomstige functie. Sterker nog, daar wordt niet eens naar gevraagd. Ook zouden door de werkgever verplichte opleidingen niet mee mogen dingen naar subsidiegeld. Bij de eerstkomende evaluatie van de regeling zouden deze twee issues eens meegenomen moeten worden. Liever een effectieve dan een veelgebruikte regeling.