Faq's
Laatst gewijzigd op: 8 april 2024 | Geschreven door: Jeanine Tanis
thuiswerken

Hebben werknemers recht op thuiswerken?

Als werknemer heb je geen wettelijk afdwingbaar recht op thuiswerken. Het wetsvoorstel dat daarvoor was ingediend (Wet werken waar je wilt) is in het najaar van 2023 verworpen door de Eerste Kamer. Dat betekent niet dat de werkgever je verzoek om thuis te mogen werken zomaar kan negeren. Hij hoort je verzoek in ieder geval in overweging te nemen. Daarna kan hij het echter wel afwijzen. Dit moet hij wel met je overleggen en zijn afwijzing omkleed met redenen schriftelijk aan je bevestigen. Hij hoeft daarvoor geen zwaarwegend bedrijfsbelang te hebben. Dat moet wel als hij een vraag om aanpassing van de arbeidsduur of de werktijd afwijst. De gevraagde aanpassing leidt dan bijvoorbeeld tot grote problemen voor de bedrijfsvoering of voor de veiligheid.

Volgens de Wet flexibel werken kan de werknemer de werkgever vragen om aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd. Voorwaarde is dat de werknemer ten minste 26 weken voorafgaand aan de beoogde ingangsdatum van de aanpassing in dienst is bij de werkgever. De werknemer moet dit verzoek twee maanden van tevoren schriftelijk indienen. Je mag als werknemer een keer per jaar om zo’n aanpassing vragen. Lees meer in de Checklist Wet flexibel werken.