blogs en interviews
Laatst gewijzigd op: 25 september 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

HR: zorg voor ownership, betrokkenheid en visie bij veranderingen!

Interview met HiBob

Door het snel veranderende werklandschap krijgen organisaties te maken met nieuwe uitdagingen. Om succesvol te zijn moeten zij hun medewerkers ondersteunen bij veranderingen. Zo waarborg je de continuïteit van de organisatie. Maar hoe doe je dat als HR-manager en waar moet je beginnen? In dit interview licht keynote spreker op MainStage HR Merel Soree van HiBob al een tipje van de sluier op. Haar boodschap: wees vriendelijk voor je mensen, creëer draagvlak, stimuleer innovatie en wees vooral flexibel.

Met welke nieuwe uitdagingen hebben organisaties – en dan met name HR – te maken?

We moeten ons aanpassen aan een omgeving die voortdurend in verandering is, waar het niet langer draait om stabiliteit. Neem bijvoorbeeld de talent cyclus, die verandert snel en gaat van een ruime naar een krappe arbeidsmarkt. Dat gaat ook hand in hand met onvoorspelbare economische cycli. Dit dwingt organisaties vervolgens om naar binnen te kijken, naar wat ze hun team te bieden hebben en hoe ze mensen kunnen behouden.
In het licht van deze onzekerheid is er ook veerkracht nodig en blijven organisaties de mens centraal stellen. Ook als het verhaal gericht is op de bedrijfsresultaten en de prestaties. Als laatste zullen organisaties een grotere generatiemix moeten ondersteunen, van boomers tot generatie Z en iedere generatie heeft zo zijn eigen kenmerken.

Hoe kunnen HR-professionals medewerkers bij al die veranderingen ondersteunen?

Maak gebruik van de HR-data, pas de interne en externe communicatie aan en speel hierbij in op de generaties binnen je bedrijf of juist diegene die je wil bereiken. Omarm vriendelijkheid, dit zorgt voor een open en goede bedrijfscultuur, stimuleer innovatie in het bedrijf maar wees met name flexibel!

Wat betekenen deze uitdagingen voor de rol van HR?

We moeten het tempo van onze manier van werken veranderen, we moeten flexibiliteit omarmen door bereid te zijn te experimenteren en te veranderen als het niet werkt. Het betekent dat je data moet gebruiken om te signaleren wat belangrijk is voor je organisatie. Daarnaast moeten wij de stem zijn voor medewerkers die het moeilijk hebben met deze veranderingen en daarop inspelen.

Wat betekent het opnieuw definiëren van mensen en prestaties?

Je moet medewerkers goed begeleiden bij veranderingen en dit proces geleidelijk introduceren. Daarnaast is het van belang om een goede feedbackcultuur te hebben en hier voldoende aandacht aan te besteden hoe deze feedback er binnen de organisatie er uitziet. Bied voldoende bij- en omscholing aan waar nodig en benadruk het belang van leren en ontwikkelen. Het is belangrijk om een sterk gevoel van verbondenheid te stimuleren.

Dat klinkt als een organisatieverandering, hoe zorg je voor draagvlak onder de medewerkers?

Om zo’n verandering te laten landen moet je zorgen voor HR-ownership, betrokkenheid en een visie hebben als het gaat om verandermanagement. Bij dergelijke veranderingen draait alles om een strakke communicatie die goed op elkaar is afgestemd. De boodschap moet ook niet alleen van bovenaf komen maar vanuit de organisatie.
Betrek medewerkers, en de ondernemingsraad bij deze veranderingen en vind jouw veranderkampioen in de organisatie. Gebruik hem of haar om de boodschap over te brengen. Blijf de boodschap herhalen en zorg voor goede nazorg door bijvoorbeeld een uitgebreide Q&A. En als laatste: neem echt de tijd die nodig is. Een overhaaste verandering zal meer kwaad aanrichten dan goed doen.

Wat wil je dat de deelnemers van je presentatie op MainStage meenemen naar de weerbarstige dag van morgen?

We zijn in een wereld terechtgekomen waarin onvoorspelbaarheid en verandering het nieuwe normaal zijn. Dit vereist een verschuiving in de manier waarop HR-activiteiten uitgevoerd worden. We zijn van een langzaam doordacht tempo naar een wendbare, flexibele functie gegaan die moet plannen, besturen en draaien waar en wanneer dat nodig is.

Merel Soree is people and culture partner bij HiBob, MainStage HR partner van HR Live 2023. Hier vind je meer informatie over HR Live.