blogs en interviews
Laatst gewijzigd op: 11 januari 2024 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Michiel Schoemaker – HR-leiderschap in organisatieontwikkeling

Docent Michiel Schoemaker is als onderzoeker gespecialiseerd in organisatie-identiteit, talentmanagement en duurzame inzetbaarheid. Als docent bij Radboud Management Academy brengt hij zijn ervaring en expertise over naar de HR-professionals van de opleiding HR-leiderschap in Organisatieontwikkeling.

Professionele achtergrond en carrièrepad

Gepromoveerd in 1998 op de relatie tussen nieuwe organisatievormen en personeelsmanagement, heeft Michiel Schoemaker zijn stempel gedrukt als adviseur, docent en onderzoeker. Hij heeft meerdere boeken en internationale artikelen gepubliceerd, waarbij zijn focus ligt op talentmanagement, sociaal kapitaal en organisatie-identiteit. Tussen 2003 en 2011 vervulde hij de rol van bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen, met als leeropdracht “Identiteit en talent in netwerkorganisaties.”

Passie voor onderwijs

Michiel’s betrokkenheid bij het onderwijsveld en de opleidingen van Radboud Management Academy is niet toevallig. Als docent en onderzoeker aan de Faculteit der Managementwetenschappen gaf hij colleges in strategisch personeelsmanagement en begeleidde hij studenten bij hun masterthesis – dit laatste doet hij overigens nog steeds. Wat Michiel aantrok om les te geven bij de opleiding HR-leiderschap in Organisatieontwikkeling is het unieke karakter van de opleiding: “Deze opleiding zit op de grens van wetenschap en praktijk: theorie en inzichten uit onderzoek worden met de deelnemers besproken en vertaald naar hun eigen praktijk, dat maakt deze opleiding relevant en interessant.”

HR-leiderschap in Organisatieontwikkeling

Michiel’s expertisegebied binnen deze opleiding omvat strategisch HRM, talentmanagement, organisatie-identiteit en sociaal kapitaal. Hij deelt zijn kennis met deelnemers en wordt geïnspireerd door vraagstukken zoals de spanningsvelden tussen verticaal sturen in hiërarchische organisaties en horizontaal samenwerken in ketens en netwerken.

Schrijf je hier in voor het informatieve webinar

Bijdrage aan professionele groei

Volgens Michiel draagt de opleiding bij aan de groei en vooruitgang van werkende professionals door recente wetenschappelijke inzichten naar de praktijk te brengen: “Deelnemers leren niet alleen van de docenten, maar ook van elkaar, waardoor een waardevol netwerk ontstaat.” Michiel benadrukt zijn betrokkenheid bij de impact die de opleiding heeft op de loopbaanontwikkeling van professionals. Het samenspel van wetenschap en praktijk biedt een gunstige omgeving voor individuele groei en organisatorische vooruitgang.

In zijn rol als docent bij Radboud Management Academy ligt de focus van Michiel Schoemaker op het slaan van de brug tussen theoretische kennis en praktische toepassing, en daarmee de toekomst van HR-leiderschap en organisatieontwikkeling vormgeeft. Hier vind je meer informatie over de leergang HR-leiderschap in organisatieontwikkeling en kun je de brochure downloaden