Faq's
Laatst gewijzigd op: 24 februari 2023 | Geschreven door: Wander de Groot

Hoe teken je bezwaar aan tegen een NOW-beschikking?

Heeft jouw organisatie op basis van een definitieve aanvraag NOW ook een definitieve beschikking van het UWV gekregen, maar ben je het daar niet mee eens? Dan kan je tot zes weken na de definitieve beschikking bezwaar maken, zowel online als op papier. Op uwv.nl/bezwaar vind je alle informatie over bezwaar maken. Stuur altijd een kopie mee van de brief met de beslissing waartegen je bezwaar maakt en vermeld je telefoonnummer voor eventuele vragen.

In behandeling

Het UWV stuurt een ontvangstbevestiging per post en belt als ze het bezwaar in behandeling nemen. De eerder genomen beslissing wordt dan opnieuw beoordeeld, dit keer door een andere medewerker dan degene die de beslissing heeft genomen. In de meeste gevallen ontvang je binnen zes weken een beslissing. Als er meer tijd nodig is, meldt het UWV dat.