HR Trendonderzoek

Berenschot, SkillsTown en Performa organiseren jaarlijks het HR Trendonderzoek, het grootste en meest toonaangevende onderzoek naar de beleving en waardering van de HR-professionals in Nederland. Het HR-Trendonderzoek wordt verspreid onder ruim 15.000 vakgenoten op HRM- en salarisgebied.

Doe je mee aan het HR-Trendonderzoek?

Graag nodigen wij je uit om aan dit onderzoek deel te nemen. Door vragen te beantwoorden over de inrichting van HR-afdeling, welke HR-beleidsthema’s prioriteit hebben en hoe HR meebeweegt met organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen, krijg je niet alleen beter inzicht in de eigen organisatie, maar krijg je ook inzicht hoe je het doet ten opzichte van andere organisaties. En als je je gegevens hier achterlaat, ontvang je het onderzoeksrapport als pdf in je mailbox.

Doe hier mee met het onderzoek.

Dynamisch platform
We zijn ook van plan de resultaten in juni 2024 via een dynamisch dashboard beschikbaar te stellen waarmee jezelf kunt inzoomen op de resultaten. Wil je hier gebruik van maken, laat dan je gegevens na invulling van de vragenlijst achter.

Vertrouwelijk

Uiteraard worden je antwoorden anoniem verwerkt, strikt vertrouwelijk behandeld en niet op individueel niveau teruggekoppeld. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten van je tijd. Deze enquête is gericht op HR- en salarisprofessionals met een dienstverband als op zelfstandig gevestigde professionals.