Nieuws
Publicatiedatum: 12 september 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
overwerk

Aantal jonge vrouwen met forse burn-outklachten neemt toe

Steeds meer jongeren kampen met burn-outklachten door werkstress. In 2022 gaf 1 op de 4 werknemers in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar aan burn-outklachten, zoals mentale vermoeidheid, te ervaren. Dat is het hoogste aandeel sinds de enquête in 2015 begon. Het probleem is vooral groot onder hoogopgeleide jonge vrouwen. Zo’n 29% van de jonge vrouwen heeft last van burn-outverschijnselen. Onder jonge mannen nemen de met klachten ook toe: in 2022 ervaart 23% burn-outklachten, waar dat in 2015 nog 13% was. De stijging van het aantal burn-outklachten is vooral een probleem in de zorg en het onderwijs. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) waarin TNO en het CBS burn-outklachten van jongeren (in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar) onderzochten.

Prestatiedruk, sociale druk en onzekerheden

Uit het onderzoek van TNO blijkt dat jonge werknemers vooral stress ervaren door prestatiedruk, sociale druk (bijvoorbeeld door sociale media) en onzekerheden over hun werk of woonsituatie. Zo’n 34 procent van de respondenten voelt zich ‘leeg’ aan het einde van de dag. Verder voelt 23 procent zich ‘moe bij het opstaan en bij de confrontatie met werk’ en is 17 procent van mening dat het werken met andere mensen ‘veel van ze vergt’. De hang naar perfectie, het constant bereikbaar zijn, en de combinatie van zorgtaken, werk en gezin leveren ook veel stress op, volgens het rapport.

Mede door burn-outs is het ziekteverzuim tot het hoogste niveau gegroeid sinds 2015. En die uitval gaat gepaard met hoge kosten. Nationale-Nederlanden berekende onlangs dat de rekening van het ziekteverzuim in 2022 op 27 miljard uitkomt. Dat is 9 miljard meer dan een jaar eerder.

Wat kun je doen?

Op het werk zijn een hoge werkdruk, onduidelijkheid over de taken, weinig autonomie en een gebrek aan feedback en waardering vaak factoren die bijdragen aan uitval. Werkgevers kunnen ook een rol spelen in de preventie van uitval door het gesprek aan te gaan met werknemers en ze de ruimte te geven om hun eigen grenzen aan te geven, zo vertelt Christiaan Vinkers, psychiater en hoogleraar stress en veerkracht verbonden aan het Amsterdamse UMC.

Om werkstress bespreekbaar te maken onder jongeren, starten het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne ‘Hey, het is oké’. Het doel is om het praten over mentale gezondheid bij jongeren in de leeftijd van 16-25 te normaliseren.