Nieuws
Publicatiedatum: 9 oktober 2023 | Geschreven door: Hans Delissen

Minimumuurloon naar € 13,27 per 1 januari 2024

Het nieuwe minimumuurloon – ongeacht de lengte van de werkweek – bedraagt per 1 januari 2024 € 13,27 per uur, exclusief 8% vakantietoeslag. Dat bedrag is na de reguliere indexatie, zoals die elk jaar per 1 januari en 1 juli wordt doorgevoerd. Niet meegenomen is de extra verhoging die de Tweede Kamer in een motie tijdens de algemene beschouwingen heeft ingediend. Daar is volgens het kabinet geen dekking voor. Dat schrijft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer op 9 oktober.