Nieuws
Publicatiedatum: 31 mei 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Onderzoek: behoud van personeel ook steeds lastiger

Naast het aantrekken van personeel is ook het behoud van goede medewerkers voor bedrijven een steeds lastigere opgave. Bijna de helft van de bedrijven heeft moeite om personeel binnenboord te houden. De krappe arbeidsmarkt maakt het aantrekkelijk voor mensen om hun heil elders te zoeken. Circa 46 procent van de geënquêteerden gaf aan moeite te hebben met het behoud van mensen. Dat was een jaar eerder nog ruim een vijfde. Volgens de onderzoekers speelt mee dat mensen tijdens de coronacrisis, toen veel onzeker was, veelal op hun plek bleven zitten. Daar komt nu alsnog beweging in. Vooral personeel dat in de productie of de IT werkzaam is, lijkt minder honkvast.

Bedrijven laks tijdens coronacrisis

Volgens de onderzoekers zijn veel bedrijven in de coronacrisis ook wat laks geweest met het behoud van mensen. Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot, noemt het vertrek van personeel een correctie van na de coronacrisis. ‘De grootste problemen ervaart men in de collectieve sector, zoals bij zorg-instellingen, en in het openbaar bestuur.’ De verwachting is echter dat de problemen groter zullen worden. ‘Dan loopt het getal van 46 procent op naar bijna 60 procent, en dan zijn de problemen er over de volle breedte.

Een derde van de bedrijven had vorig jaar geen speciale acties om mensen maar niet te verliezen. Dat aantal loopt terug. HRM-medewerkers knopen vaker een gesprek aan met personeel. Daarnaast wordt ingezet op flexibele arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden om maar mensen binnen te houden.

Werven nieuwe mensen moeilijk

Het grootste probleem waar HRM-medewerkers overigens tegenaan lopen is het werven van nieuwe mensen. Circa de helft van het aantal bedrijven had vorig jaar al moeite mensen te vinden. Dit jaar is dat bijna negen op de tien ondernemingen. De verwachting is dat de krapte ook volgend jaar merkbaar zal zijn.