Nieuws
Publicatiedatum: 6 februari 2023 | Geschreven door: Wander de Groot

STAP-regeling flink aangepast

Het kabinet heeft de STAP-regeling fors aangescherpt. Vanaf nu mag een opleider per kalenderjaar niet meer dan 300 gesubsidieerde trajecten per opleiding doen. Het aanbieden van cadeautjes bij opleidingen is verboden. Lesmateriaal wordt beperkt tot literatuur of veiligheidsmiddelen. Bij misbruik kan de overheid een opleider uitsluiten van de regeling. Alle toegewezen subsidies per opleiding worden na iedere aanvraagperiode openbaar gemaakt. En keuringsinstanties gaan voortaan vooraf controleren of een opleiding voldoet aan de nieuwe STAP-voorwaarden.

Nieuwe definitie scholing per 1 mei

Eind vorig jaar besloot het kabinet het loket voor aanvragers in januari dicht te houden om eerst de regeling te verbeteren. Vanaf 1 mei wordt ook de definitie van scholing extra aangescherpt. Er is alleen subsidie aan te vragen voor een opleiding met een vooraf vastgesteld programma, waaraan een docent is verbonden en waarbij de opgedane kennis en vaardigheden worden getoetst. Lezingen vallen dan niet meer onder deze definitie. Ook komen er per 1 mei strakkere regels bij buitensporige prijsverhogingen voor scholingsactiviteiten. Uit onderzoek bleek dat veel opleiders hun cursusprijs tot € 1.000 ophoogden, het maximale subsidiebedrag per opleidingstraject.

28 februari loket weer open

Op 28 februari gaat het loket met de aangescherpte regels weer open. Later dit jaar komen er extra middelen vrij voor mensen met maximaal een MBO 4-diploma die een opleiding willen volgen. Ook wordt er dan gekeken naar subsidies voor meerjarige scholing via STAP. Tot slot wil minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kijken hoe ze de regeling kan aanpassen aan de motie Dassen, die vraagt het STAP-budget meer in te zetten voor de om- en bijscholing naar maatschappelijk cruciale sectoren.