Nieuws
Publicatiedatum: 16 september 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Versnelde WIA-beoordeling voor arbeidsongeschikte 60-plussers

Het UWV gaat de wachttijd verkorten voor 60-plussers die na twee jaar arbeidsongeschiktheid een beroep willen doen op de WIA. Tot eind 2023 komt er een versnelde WIA-beoordeling door een arbeidsdeskundige in plaats van een verzekeringsdeskundige, tenminste zolang werkgever en werknemer dat allebei willen. Dat staat in een brief van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 26 augustus.

Ontoelaatbaar

Er moet nu vaak ontoelaatbaar lang worden gewacht op een WIA-keuring en dat leidt tot veel (inkomens)onzekerheid bij werknemer en werkgever en tot dwangsommen bij het UWV. De wettelijke beoordelingstermijn is acht weken, maar die is door de achterstanden bij het UWV inmiddels opgelopen tot 18 weken. Om de achterstand in te lopen is er nu een tijdelijke, buitenwettelijke regeling opgezet tot eind 2023.

Stelseldoorlichting

Voor de langere termijn wil Van Gennip een commissie instellen die alle regelingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid onder de loep gaat nemen. Volgens Van Gennip is er een ‘integrale doorlichting van het stelsel nodig, met het oog op het wegnemen van de meer fundamentele hardheden en om te komen tot een structurele oplossing voor de mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van sociaal-medische beoordelingen’.