HR-leiderschap in organisatie-ontwikkeling

Start januari 2024
Introductie
Programma
Sprekers
Partners
Praktisch

HR-leiderschap in organisatieontwikkeling

De leergang van 2023 is net van start gegaan, maar ben jij geïnteresseerd en wil je meer informatie over wanneer de volgende start, mail dan naar Hans Delissen, h.delissen@performa.nl

Ben jij een leidinggevende die verantwoordelijk is voor human capital en wil je je nu eens echt verdiepen in leiderschap en organisatievraagstukken? Volg dan de post-master van Radboud Management Academy en Performa HR in 2024.

Bekijk hier het introductiefilmpje van Jan Achterbergh over de postmaster.

In deze zevendaagse post-master geven inspirerende topsprekers uit de wetenschap hun visie op HR-leiderschap en  organisatieontwikkeling en reiken je handvatten aan die je direct in je werk kan toepassen. Bovendien is het een uitgelezen kans om kennis te delen met je medecursisten en je waardevolle netwerk uit te breiden.

Voor wie?
Deze post-master is bedoeld voor HR-managers, consultants, lijnmanagers en directeuren. Het programma bestaat uit drie delen, verdeeld over zeven dagen en sluit af met een certificaat van de
Radboud Management Academy.

Deel A – Organisatie, strategie en infrastructuur
In deel A staan de manier waarop de organisatie is ingericht en de strategische doelen centraal, waarbij
we ook aandacht besteden aan hoe structuur en technologie bijdragen aan de cultuur en het succes van de organisatie. Hierbij is het uitgangspunt: wendbaarheid door eenvoud.

Deel B – Ontwikkelen van organisatorische infrastructuren
In deel B formuleren we antwoorden op vragen als hoe ontwikkel je een veranderorganisatie die je helpt
bij je innovatie-inspanningen en het bereiken van je strategische doelen? En hoe ga je om met macht en
emoties en de culturele aspecten van verandering?

Deel C – Inzoomen op HR
In dit deel geven we antwoord op vragen als: wat is de bijdrage van HR aan het strategisch inrichten
van de organisatie? Hoe geef je als HR leiding in een organisatie die in permanente staat van  ontwikkeling is en waarbij de betrokkenheid en de ontwikkeling van medewerkers centraal staan?

Lees hier het interview met Jan Achterbergh over de postmaster.

HR-leiderschap in organisatieontwikkeling

10:00 - 17:00
Introductie in de sociaal-organisatorische bedrijfskunde - Donderdag 12 januari

Tijdens deze introductie verkennen we wat het betekent om wendbaar te zijn vanuit het perspectief van de sociaal-organisatorische bedrijfskunde en de voorwaarden die nodig zijn om wendbaarheid mogelijk te maken, zoals de structuur van de organisatie, de rol van HR en die van technologie. We formuleren antwoorden op vragen als wat is de relatie tussen de ‘harde’ kant van organisaties (structuur, technologie en HR-systemen) en de ‘zachte’ kant (de cultuur van een organisatie en de kwaliteit van haar maatschappelijke bijdrage) en hoe zijn die twee kanten met elkaar verbonden. Op basis van deze uitkomsten verkennen we de strategische uitdagingen en de rol van HR hierbij.

Docent: dr. Jan Achterbergh

10:00 - 17:00
Deel A: Organisatiestrategie en infrastructuur

In deel A staan de strategische opgaven en de manier waarop de organisatie is ingericht centraal. In dit deel wordt aandacht besteed aan de samenhang tussen de strategische opgaven van de organisatie en de specifieke uitdagingen waarvoor het strategisch HR-beleid is gesteld. Hoe kunnen structuur en technologie worden ingericht om mensen (medewerkers en leidinggevenden) in staat te stellen hun bijdrage te leveren aan het succes van de organisatie. Het uitgangspunt voor het ontwerp van structuur en technologie is wendbaarheid door eenvoud.

Module 1: Strategische uitdagingen HR - donderdag 26 januari 2023
De organisatie van werk is ingrijpend veranderd: COVID19 heeft thuiswerken definitief op de kaart gezet, project- en programmamanagement worden gemeengoed, zelfsturing is aan een revival bezig en organisaties proberen steeds meer te flexibiliseren in het personeelsbestand. Globalisering heeft grote invloed op ‘human en social capital’ met verregaande consequenties voor het talentmanagement proces. In deze module gaan we met oog op de duurzame inzetbaarheid van mensen analyseren hoe belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen impact hebben op organisaties, hoe organisaties hier mee kunnen omgaan, en welke gevolgen dit heeft voor (strategisch) HRM. Docent: dr. Jeroen de Jong
Module 2: Structuren die werken - donderdag 9 februari 2023
De structuur van een organisatie is cruciaal voor het presteren van organisaties en is van grote invloed op bijvoorbeeld de wendbaarheid, doeltreffendheid, doelmatigheid en de kwaliteit van werkprocessen of het organisatorisch innovatievermogen, maar ook op de betrokkenheid bij werk en de kwaliteit van arbeidsrelaties. Ja, zelfs de cultuur van een organisatie is sterk verbonden met haar structuur. Afhankelijk van deze structuur worden organisaties geholpen of belemmerd om te presteren. Na deze dag ben je op de hoogte van de helpende principes van de inrichting van de structuur van organisaties en heb je inzicht hoe je structuren bouwt die werken. Docent: Jan Achterbergh
Module 3: Kennis en leren in organisaties: HR en technologie - donderdag 2 maart 2023
Hoe goed een organisatie leert en hoe adequaat de kennisprocessen van de organisatie verlopen hangt niet alleen af van de organisatorische infrastructuur, maar ook van de ‘social fabric’ van de organisatie, hoe mensen zich emotioneel met elkaar en met de organisatie verbonden voelen, wat hun wereldbeeld is, hoe open ze staan om ook met mensen die er een ander wereldbeeld op nahouden constructief samen te werken. Als we een vinger weten te krijgen achter die ‘social fabric’ kunnen we er diagnostische waarde aan ontlenen voor gerichte organisatieverandering en kunnen we kennis- en leerprocessen gericht inzetten om die organisatieverandering mogelijk te maken. Docenten: Prof. dr. Paul Hendriks, dr. Michiel Schoemaker
10:00 - 17:00
Deel B: Ontwikkelen van organisatorische infrastructuren

Staat in deel A de inrichting van de organisatie centraal, deel B is gericht op het ontwikkelen en veranderen van organisaties die nog niet de gewenste structuur hebben. Hoe ontwikkel je een organisatie op een manier die zowel ontwerpkundig als veranderkundig verantwoord is? Hoe bouw en bestuur je een veranderorganisatie die je helpt bij je ontwikkelinspanning? Hoe ga je om met de sociale en culturele aspecten van verandering?

Module 4: Interventies in organisatie - donderdag 16 maart 2023
In deel A hebben we vanuit een ontwerpkundig perspectief naar organisaties gekeken. In dit deel beschouwen we organisaties vanuit een ontwikkelkundig perspectief, dat organisaties zich kunnen aanpassen aan een veranderende maatschappelijke of sociale context. Daarbij besteden we aandacht aan veranderkundige aspecten (hoe krijg je mensen mee en hoe ga je om met weerstand, macht en emoties?); ontwerpkundige aspecten (hoe ontwikkel je een infrastructuur die echt helpend is bij het bereiken van je strategische doelen?); interventiekundige aspecten (hoe bouw je een tijdelijke veranderorganisatie en hoe participatief maak je het ontwikkelingsproces?) Docenten: drs. Benny Corvers, dr. Jan Achterbergh
10:00 - 17:00
Deel C: Inzoomen op HR

Tegen de achtergrond van de eerste twee delen zoomen we in deel C in op de bijdrage die HR levert aan het strategisch inrichten en het ontwikkelen van de infrastructuur van organisaties.

Module 5: HR en zinvol organiseren - donderdag 6 april
In deze module ga je met elkaar aan de slag om met de verworven kennis uit deel A (strategische uitdagingen waar organisaties voor staan) en B (het ontwikkelen van organisatorische infrastructuren) een nieuw strategisch HR-beleid uit te werken dat is afgestemd op jouw nieuwe rol als effectief HR-leider in een veranderende organisatie. Vragen die je je hierbij kunt stellen zijn: wat betekent het om de mens in een agile organisatie centraal te stellen? Welke rol dient de HR-functie te vervullen om met veranderingen en strategische uitdagingen om te gaan? Welke activiteiten, methoden en technieken horen daarbij? En hoe kunnen deze activiteiten worden georganiseerd? Docenten: dr. Michiel Schoemaker, dr. Jan Achterbergh
Module 6: HR en organisatieverandering en afsluiting van de postmaster - donderdag 20 april
In deze laatste module staat de rol van de HR-functie centraal bij het ontwikkelen van organisaties. In deel B zijn we ingegaan op het ontwikkelen van organisaties en de verschillende aspecten van die interventies: sociale-, ontwerpkundige- en interventiekundige aspecten. In deel C heb je kunnen stoeien om de theorie om te zetten in strategisch HR-beleid. In deze module zetten we de puntje op de i en gaan we verder in op de rol van HR bij het ontwikkelen van de structuur. We verkennen de verschillende rollen en welke instrumenten je hierbij ter beschikking staan. Ook reflecteren we op de nieuw verworven competenties die je als HR-manager hebt opgedaan om je nieuwe rol te vervullen. Docenten: drs. Benny Corvers, dr. Jan Achterbergh

Sprekers

Deze collegereeks wordt verzorgd door de Jan Achterbergh en andere docenten van de Radboud Universiteit.

Jan Achterbergh
Universitair docent en programmamanager

Jan Achterbergh is programmamanager en docent aan de Radboud Management Academy (RMa). Na zijn studie filosofie is hij Bestuurs- en Beleidswetenschappen gaan studeren met als afstudeerrichting Profit. Zijn proefschrift ging over systeemtheorie in sociale systemen aan de ene kant en het regelen van complexe systemen aan de andere kant. Op basis daarvan heeft hij samen met Dirk Vriens de vorm van bedrijfskunde ontwikkeld die centraal staat bij de RMa: Sociaal organisatorische bedrijfskunde. De laatste jaren heeft Jan hoofdzakelijk gedoceerd en onderzoek gedaan op het gebied van organisatieontwikkeling en –ontwerp.

Jeroen de Jong
Universitair docent

Jeroen de Jong is als universitair hoofddocent verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoekgebied is strategisch personeelsmanagement. Zijn onderzoek gaat vooral over de dynamiek van werkrelaties in organisaties, waarbij hij gebruik maakt van het psychologisch contract als perspectief, het geheel van wederzijdse verplichtingen tussen twee partijen in een relatie.
Daarnaast doceert Jeroen aan de Radboud Management Academy en is hij associate professor aan de Open Universiteit.

Paul Hendriks
Paul Hendriks
Professor of Organizations and Knowledge
Michiel Schoemaker
Michiel Schoemaker
Researcher, lecturer and consultant "Identity, talent and communities"

Michiel Schoemaker was tot 2011 als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1998 is hij gepromoveerd op de relatie tussen nieuwe organisatievormen en personeelsmanagement.

Hij is al meer dan 30 jaar actief als adviseur. Zijn huidige advies- en onderzoeksprojecten hebben betrekking op het opzetten en invoeren van personeelsbeleid, over actuele thema’s zoals organisatie-identiteit, talentmanagement en employability. Daarnaast begeleidt hij reorganisaties, fusies, overnames en verzelfstandigingen, met name op P&O-terrein.

Benny Corvers
Benny Corvers
Lecturer Organization Design & Development

Benny begeleidt organisaties als strateeg, adviseur en inspirator van complexe transformaties. Hij kan als geen ander mensen mobiliseren en zoekt altijd naar een authentiek partnership. Hij is op zijn best bij het begeleiden van managementteams en groepen van medewerkers in participatieve besluitvormingsworkshops die plezierig, inspirerend en productief zijn.

Radboud Management Academy

Radboud Management Academy verenigt een aantal disciplines op het gebied van organisatie, bestuur en beleid. In de faculteit verbinden medewerkers wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De rijke en inspirerende mix van vakgebieden heeft grote maatschappelijke betekenis.

Praktisch

Wanneer vindt deze postmaster plaats?

Deze postdoctorale opleiding bestaat uit een introductie en drie modules. In totaal beslaat deze opleiding zeven dagen. De lesdagen zijn altijd op een donderdag. We starten op 12 januari 2023 met de introductie.

Module A vindt plaats op 26 januari, 9 februari en 2 maart. Module B op 16 maart. Module C op 6 en 20 april.

Opzet postmaster

De post-master bestaat uit zeven bijeenkomsten van telkens één losse dag: één introductiedag en zes dagen verdeeld over de drie hoofdonderdelen.
Elke dag begint om 9.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Waar vinden de colleges plaats?

De colleges vinden plaats in het Anatomiegebouw, Bekkerstraat 141  in Utrecht.

Kan iedereen aan deze postdoctorale opleiding deelnemen?

HR-leiderschap in organisatieontwikkeling is bedoeld voor HR-managers en HR-directeuren met minimaal een afgeronde HBO-opleiding. Na inschrijving volgt nog een intakegesprek. We willen graag dat iedereen die deze opleiding start ook de eindstreep haalt. Vooropleiding en motivatie zijn belangrijk.

Is er een maximum gesteld aan het aantal cursisten?

De maximale groepsgrootte is zestien deelnemers. Zo blijft het overzichtelijk en
kunnen de docenten jou en andere deelnemers ruimschoots individuele aandacht geven. De post-master gaat door als zich voldoende deelnemers hebben aangemeld.

Ontvang ik een getuigschrift na afloop?

Als je de post-master succesvol hebt afgerond, ontvang je een certificaat van Radboud Management Academy. Voorwaarde is dat je actief deelneemt
aan alle bijeenkomsten.

Wat zijn de kosten van deze postdoctorale opleiding?

De totale kosten van deze post-master zijn
€ 5.950,– (vrijgesteld van BTW). Dit bedrag is inclusief studiemateriaal en catering tijdens de lesdagen. Catering houdt in:
warme/koude drankjes en lunches tijdens alle collegedagen.
Desgewenst kun je gespreid betalen.

Downloads

Start januari 2024
7 dagen
5.995,00
Mede mogelijk gemaakt door: