HR-leiderschap in organisatie-ontwikkeling

7 maart 2024
Introductie
Programma
Sprekers
Partners
Praktisch

Organisatieveranderingen regisseren, hoe doe je dat?

Ben jij als leidinggevende verantwoordelijk voor human capital? Wil je je nu eens echt verdiepen in leiderschap en organisatievraagstukken? Wil jij als HR-professional meer regie hebben op organisatieveranderingen? Dat kan, als je een goed inzicht hebt hoe structuur en technologie bijdragen aan de cultuur van de organisatie. Als je weet hoe je veranderingen koppelt aan innovatie en strategie. En als je weet hoe je als HR leiderschap kunt tonen in een constant veranderende omgeving, met oog voor de medewerkers.

HR-leiderschap in organisatieontwikkeling

Volg daarom de zevendaagse, diepgaande collegereeks HR-leiderschap in organisatieontwikkeling van Radboud Management Academy en Performa HR. Inspirerende topsprekers uit de wetenschap en praktijk delen hun visie op HR-leiderschap en organisatieontwikkeling en reiken je handvatten aan die je direct in je werk kan toepassen. Bovendien is het een uitgelezen kans om kennis te delen met je medecursisten en je waardevolle netwerk uit te breiden.

Meer weten?

 

Opzet

De leergang bestaat uit drie delen:

  • Deel A – Organisatie, strategie en infrastructuur. In dit deel staan de manier waarop de organisatie is ingericht en de strategische doelen centraal, waarbij we ook aandacht besteden aan hoe structuur en technologie bijdragen aan de cultuur en het succes van de organisatie. Hierbij is het uitgangspunt: wendbaarheid door eenvoud.
  • Deel B – Ontwikkelen van organisatorische infrastructuren. In dit deel formuleren we antwoorden op vragen als hoe ontwikkel je een veranderorganisatie die je helpt bij je innovatie-inspanningen en het bereiken van je strategische doelen? En hoe ga je om met macht en emoties en de culturele aspecten van verandering?
  • Deel C – Inzoomen op HR. In dit deel geven we antwoord op vragen als: wat is de bijdrage van HR aan het strategisch inrichten van de organisatie? Hoe geef je als HR leiding in een organisatie die in permanente staat van ontwikkeling is en waarbij de betrokkenheid en de ontwikkeling van medewerkers centraal staan?

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor HR-managers, consultants, lijnmanagers en directeuren. Het programma bestaat uit drie delen, verdeeld over zeven dagen en sluit af met een certificaat van de Radboud Management Academy. De opleiding is vorig jaar voor het eerst gehouden, en met succes!

Waar en wanneer?

De eerste bijeenkomst start op 7 maart 2024. De volgende bijeenkomsten zijn op 21 maart, 4 april, 16 mei, 30 mei, 13 juni. Alle bijeenkomsten zijn in de Jaarbeurs, Utrecht. Behalve de laatste, want die is The Greenhouse in Utrecht.

Investering

€ 6.190, vrijgesteld van btw, inclusief studiemateriaal en catering

HR-leiderschap in organisatieontwikkeling

10:00 - 17:00
7 maart 202: Inleiding in de sociaal-organisatorische bedrijfskunde

Tijdens deze introductie verkennen we wat het betekent om wendbaar te zijn vanuit het perspectief van de sociaal-organisatorische bedrijfskunde. Inclusief de voorwaarden die nodig zijn om wendbaarheid mogelijk te maken, zoals de structuur van de organisatie, de rol van HR en die van technologie. Met elkaar formuleren we antwoorden op belangrijke vragen, zoals: wat is de relatie tussen de ‘harde’ kant van organisaties (structuur, technologie en HR-systemen) en de ‘zachte’ kant (de cultuur van een organisatie en de kwaliteit van haar maatschappelijke bijdrage)? En hoe zijn die twee kanten met elkaar verbonden? Op basis van de uitkomsten verdiep je de strategische uitdagingen en de rol van HR hierbij.

Docent: dr. Jan Achterbergh

10:00 - 17:00
Deel 1: Organisatie, strategie en infrastructuur

In deel A staan de strategische opgaven en de manier waarop de organisatie is ingericht centraal. In dit deel wordt aandacht besteed aan de samenhang tussen de strategische opgaven van de organisatie en de specifieke uitdagingen waarvoor het strategisch HR-beleid is gesteld. Hoe kunnen structuur en technologie worden ingericht om mensen (medewerkers en leidinggevenden) in staat te stellen hun bijdrage te leveren aan het succes van de organisatie. Het uitgangspunt voor het ontwerp van structuur en technologie is wendbaarheid door eenvoud.

21 maart: Strategische uitdagingen HR
Zoals je uit eigen ervaring weet, is de organisatie van werk ingrijpend veranderd. COVID19 heeft thuiswerken definitief op de kaart gezet, project- en programmamanagement worden gemeengoed, zelfsturing is aan een revival bezig en organisaties proberen steeds meer te flexibiliseren in het personeelsbestand. Globalisering heeft grote invloed op ‘human en social capital’ met verregaande consequenties voor het talent-management proces. Op deze lesdag leer je met het oog op duurzame inzetbaarheid van mensen te analyseren hoe belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen impact hebben op organisaties, hoe organisaties hiermee kunnen omgaan, en welke gevolgen dit heeft voor (strategisch) HRM. Docent: dr. Jeroen de Jong
4 april: Structuren die werken
De structuur van een organisatie is cruciaal voor haar prestaties en van grote invloed op onder meer wendbaarheid, doeltreffendheid, doelmatigheid en kwaliteit van werkprocessen. Of anders wel op het organisatorisch innovatievermogen en op de betrokkenheid bij werk en de kwaliteit van arbeidsrelaties. Ja, zelfs de cultuur van een organisatie is sterk verbonden met haar structuur. Afhankelijk van deze structuur worden organisaties geholpen of belemmerd om te presteren. Na deze dag ken je de helpende principes van de inrichting van de structuur van organisaties en heb je inzicht hoe je structuren bouwt die wérken. Docent: Jesper Hanssen MSc
18 april: Kennis en leren in organisaties: HR en technologie
Hoe goed een organisatie leert en hoe adequaat de kennisprocessen van de organisatie verlopen, hangt niet alleen maar af van de organisatorische infrastructuur. Ook de ‘social fabric’ van de organisatie is van invloed. Ofwel, hoe mensen zich emotioneel met elkaar en met de organisatie verbonden voelen, wat hun wereldbeeld is, hoe open ze staan om met mensen met een ander wereldbeeld constructief samen te werken. Als we inzicht krijgen in die ‘social fabric’ kunnen we er diagnostische waarden aan ontlenen voor gerichte organisatieverandering. Daarmee kun je kennis- en leerprocessen gericht inzetten om die organisatieverandering mogelijk te maken. Docenten: Prof. dr. Paul Hendriks, dr. Michiel Schoemaker
10:00 - 17:00
Deel 2: Ontwikkelen van organisatorische infrastructuren

Staat in deel A de inrichting van de organisatie centraal, deel B is gericht op het ontwikkelen en veranderen van organisaties die nog niet de gewenste structuur hebben. Hoe ontwikkel je een organisatie op een manier die zowel ontwerpkundig als veranderkundig verantwoord is? Hoe bouw en bestuur je een veranderorganisatie die je helpt bij je ontwikkelinspanning? Hoe ga je om met de sociale en culturele aspecten van verandering?

16 mei: Interventies in organisatie
In dit deel leer je naar organisaties te kijken vanuit een ontwikkelkundig perspectief. Concreter, je leert dat (en hoe) organisaties zich kunnen aanpassen aan een veranderende maatschappelijke of sociale context. Hierbij maak je uitgebreid kennis met veranderkundige aspecten (hoe krijg je mensen mee en hoe ga je om met weerstand, macht en emoties?) en ontwerpkundige aspecten (hoe ontwikkel je een infrastructuur die echt helpend is bij het bereiken van je strategische doelen?). Aangevuld met interventiekundige aspecten die dit deel van een extra praktijkgericht antwoord voorziet op de vraag: hoe bouw je een tijdelijke veranderorganisatie en hoe participatief maak je het ontwikkelingsproces? Docent: dr. Jan Achterbergh
10:00 - 17:00
Deel 3: Inzoomen op HR

Tegen de achtergrond van de eerste twee delen zoomen we in deel C in op de bijdrage die HR levert aan het strategisch inrichten en het ontwikkelen van de infrastructuur van organisaties.

30 mei: Veranderingen die beklijven
Nadat in eerder modules aandacht is besteed aan ontwerpen van en interveniëren in organisatie, staat op deze dag veranderen centraal. Met name de sociale en culturele aspecten van verandering komen aan de orde. Waarom kunnen veranderingen zo ‘taai’ zijn en hoe kun je met deze taaiheid omgaan? Hoe werkt betekenisgeving in organisaties? Wat beïnvloedt gedrag van mensen in organisaties? Op welke manier hangen organisatiestructuur en verandering samen? Ook de stappen in veranderingsprocessen en technieken die deze stappen kunnen ondersteunen komen aan de orde. De deelnemers vormen zich een beeld van de robuustheid en taaiheid en leren wat dat betekent voor de manier waarop betekenisgeving tot stand komt. Docent: drs. Benny Corvers
13 juni: HR en organisatieverandering en afsluiting
deze dag ga je met elkaar aan de slag om met de verworven kennis uit deel 1 en 2 een nieuw strategisch HR-beleid uit te werken. Natuurlijk afgestemd op jouw nieuwe rol als effectief HR-leider in een veranderende organisatie. Mogelijke vragen die je je hierbij stelt: wat betekent het om de mens in een agile organisatie centraal te stellen? Welke rol dient de HR-functie te vervullen om met veranderingen en strategische uitdagingen om te gaan? Welke activiteiten, methoden en technieken horen daarbij? En hoe kunnen deze activiteiten worden georganiseerd? Ook zet je de puntjes op de i door verder in te gaan op de rol van HR bij het ontwikkelen van de structuur. Met elkaar verkennen we de verschillende rollen en welke instrumenten je hierbij ter beschikking staan. Ook reflecteren we op de nieuwe competenties die je als HR-manager hebt verworven. Competenties om je nieuwe rol in je werk te vervullen! Docenten: dr. Jan Achterbergh en dr. Michiel Schoemaker

Sprekers

Deze collegereeks wordt verzorgd door Jan Achterbergh en andere docenten van de Radboud Universiteit.

Jan Achterbergh
Universitair docent en programmamanager

Jan Achterbergh is programmamanager en docent aan de Radboud Management Academy (RMa). Na zijn studie filosofie is hij Bestuurs- en Beleidswetenschappen gaan studeren met als afstudeerrichting Profit. Zijn proefschrift ging over systeemtheorie in sociale systemen aan de ene kant en het regelen van complexe systemen aan de andere kant. Op basis daarvan heeft hij samen met Dirk Vriens de vorm van bedrijfskunde ontwikkeld die centraal staat bij de RMa: Sociaal organisatorische bedrijfskunde. De laatste jaren heeft Jan hoofdzakelijk gedoceerd en onderzoek gedaan op het gebied van organisatieontwikkeling en –ontwerp.

Jesper Hanssen
Programma manager

Jesper Hanssen is een gedreven organisatieontwerper en -ontwikkelaar die vol passie de brug slaat tussen theorie en praktijk. Als docent en programma-manager aan bij de Radboud Management Academy deelt hij enthousiast zijn kennis en ervaring op het gebied van Sociaal Organisatorische Bedrijfskunde deelt. Hierbij inspireert en begeleidt hij hen bij het verkennen van dit boeiende vakgebied. Met een rijke ervaring in diverse sectoren, waaronder profit, zorg, onderwijs, energie, politie en gemeenten, heeft Jesper gedurende dertien jaar organisatieontwerp- en ontwikkeltrajecten begeleid.

Jeroen de Jong
Universitair docent

Jeroen de Jong is als universitair hoofddocent verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoekgebied is strategisch personeelsmanagement. Zijn onderzoek gaat vooral over de dynamiek van werkrelaties in organisaties, waarbij hij gebruik maakt van het psychologisch contract als perspectief, het geheel van wederzijdse verplichtingen tussen twee partijen in een relatie. Daarnaast doceert Jeroen aan de Radboud Management Academy en is hij associate professor aan de Open Universiteit.

Paul Hendriks
Paul Hendriks
Professor of Organizations and Knowledge
Michiel Schoemaker
Michiel Schoemaker
Researcher, lecturer and consultant "Identity, talent and communities"

Michiel Schoemaker is in 1998  gepromoveerd op de relatie tussen nieuwe organisatievormen en personeelsmanagement. Tot 2011 was hij hoogleraar  aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarna heeft hij zich volledig gericht op zijn adviespraktijk. Zijn huidige advies- en onderzoeksprojecten hebben betrekking op het opzetten en invoeren van personeelsbeleid, over actuele thema’s zoals organisatie-identiteit, talentmanagement en employability. Daarnaast begeleidt hij reorganisaties, fusies, overnames en verzelfstandigingen, met name op P&O-terrein.

Benny Corvers
Benny Corvers
Lecturer Organization Design & Development

Benny begeleidt organisaties als strateeg, adviseur en inspirator van complexe transformaties. Hij kan als geen ander mensen mobiliseren en zoekt altijd naar een authentiek partnership. Hij is op zijn best bij het begeleiden van managementteams en groepen van medewerkers in participatieve besluitvormingsworkshops die plezierig, inspirerend en productief zijn.

Radboud Management Academy

Radboud Management Academy verenigt een aantal disciplines op het gebied van organisatie, bestuur en beleid. In de faculteit verbinden medewerkers wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De rijke en inspirerende mix van vakgebieden heeft grote maatschappelijke betekenis.

Praktisch

Wanneer vindt deze opleiding plaats?

Deze opleiding bestaat uit een introductie en drie modules. In totaal beslaat deze opleiding zeven dagen. De lesdagen zijn altijd op een donderdag. We starten op 7 maart 2024 met het inleidende college Introductie in de sociaal-organisatorische bedrijfskunde.

Opzet opleiding

De opleiding bestaat uit zeven bijeenkomsten van telkens één losse dag: één introductiedag en zes dagen verdeeld over de drie hoofdonderdelen.
Elke dag begint om 9.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Waar vinden de colleges plaats?

De colleges vinden plaats in The green house,  Croeselaan 16, 3521 CA Utrecht. De locatie ligt op loopafstand van Utrecht CS.

Kan iedereen aan deze opleiding deelnemen?

HR-leiderschap in organisatieontwikkeling is bedoeld voor HR-managers en HR-directeuren met minimaal een afgeronde HBO-opleiding. Na inschrijving volgt nog een intakegesprek. We willen graag dat iedereen die deze opleiding start ook de eindstreep haalt. Vooropleiding en motivatie zijn belangrijk.

Is er een maximum gesteld aan het aantal cursisten?

De maximale groepsgrootte is twintig deelnemers. Zo blijft het overzichtelijk en
kunnen de docenten jou en andere deelnemers ruimschoots individuele aandacht geven. De opleiding gaat door als zich voldoende deelnemers hebben aangemeld.

Ontvang ik een getuigschrift na afloop?

Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je een certificaat van Radboud Management Academy. Voorwaarde is dat je actief deelneemt aan alle bijeenkomsten.

Wat zijn de kosten van deze opleiding?

De kosten van deze opleiding zijn € 6.190. Dit bedrag is vrijgesteld van btw, maar is inclusief studiemateriaal en catering tijdens de lesdagen. Catering houdt in:
warme/koude drankjes en lunches tijdens alle collegedagen.
Desgewenst kun je gespreid betalen.

7 maart 2024
7 dagen
6.190,00
Mede mogelijk gemaakt door: