Faq's
Laatst gewijzigd op: 28 april 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

Hoe hoog is de boete op te late loonbetaling?

Te laat loon uitbetalen kan een dure grap worden voor een werkgever. De wettelijke boete kan oplopen tot 50% van het niet tijdig uitbetaalde loon, vermeerderd met wettelijke rente. De boete geldt niet alleen voor het gebruikelijke maandloon, maar ook voor provisie, bonus, tantième, vakantietoeslag of niet-genoten vakantiedagen, zoals bij een eindafrekening bij afloop van een dienstverband. De werknemer moet dat wel zelf afdwingen met een loonvorderingsprocedure via de rechter.

Afgesproken betaaldatum

De meeste werkgevers betalen het loon aan werknemers keurig uit aan het eind van de periode van een maand (of vier weken). Meestal is de datum van loonbetaling, zo rond de 25ste van de maand, vastgelegd in het individuele arbeidsovereenkomst, het arbeidsvoorwaardenreglement (avr) of de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Is er niets vastgelegd, dan zegt de wet dat het loon uiterlijk aan het eind van de daaropvolgende periode moet zijn uitbetaald. Dat is aanzienlijk later.

Wettelijke verhoging en rente

Tot drie dagen na de geldende betaaldatum kan de werkgever het loon alsnog boetevrij uitbetalen. Vanaf de vierde tot en met de achtste dag heeft de werknemer recht op een wettelijke verhoging van 5% per dag. Vanaf de negende dag geldt een verhoging van 1% per dag. De wettelijke verhoging is maximaal 50% van het loon. Dat maximum wordt dus bereikt na de 33ste dag. Bovenop de verhoging is de werkgever ook nog verplicht wettelijke rente te betalen.

Loonvorderingsprocedure

Meestal betalen werkgevers de wettelijke verhoging en de wettelijke rente niet vrijwillig. Werknemers kunnen in dat geval een loonvorderingsprocedure bij de rechter starten, conform artikel 7:625 BW. De rechter kent in veel gevallen tot 25% verhoging toe, maar soms ook de volle verhoging, inclusief de wettelijke rente.