Faq's
Laatst gewijzigd op: 15 februari 2023 | Geschreven door: Wander de Groot

Mag een werknemer met gewetensbezwaren werk weigeren?

Ja, dat mag, maar alleen als een werknemer ernstige gewetensbezwaren heeft vanwege religieuze, maatschappelijk erkende ethische en politieke motieven voor het uitvoeren van één specifieke taak en er geen alternatieven zijn om die taak anders uit te voeren. Denk aan een content marketeer die in opdracht van zijn baas kwetsende content voor de website moet publiceren, een verpleegkundige die niet wil meewerken aan euthanasie of een ambtenaar van de burgerlijke stand die weigert een homohuwelijk af te sluiten.

Ontslag toch mogelijk

Als een werknemer structureel taken moet uitvoeren die wel bij zijn functie horen, maar waarbij hij ernstige gewetensbezwaren heeft, dan mag een werkgever de rechter vragen het dienstverband te beëindigen. Dat staat in het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:699 lid 3f. Daar staat ook dat de werkgever alleen ontslag mag aanvragen als hij kan aantonen dat er geen andere passende functie voor de werknemer is binnen de organisatie.