Faq's
Laatst gewijzigd op: 20 juni 2019 | Geschreven door: Hans Delissen
platformwerk

Wanneer ben ik als werkgever gebonden aan een cao?

Niet alle organisaties vallen onder een cao, ofwel een collectieve arbeidsovereenkomst. Ongeveer 80% van de organisaties valt onder een cao. U bent gebonden aan een cao als een van de vier onderstaande situaties op uw organisatie van toepassing is:

Algemeen bindende verklaarde cao

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan een cao verplicht stellen voor alle organisaties die onder een bepaalde sector vallen. Als uw organisatie hieronder valt, dan is deze cao van toepassing op uw organisatie.

Ondernemings-cao

Het kan ook zo zijn dat uw organisatie zelf een cao heeft afgesloten, dit heet een ondernemings-cao.

Werkgeversorganisatie

ls uw organisatie lid is van een werkgeversorganisatie en heeft deze werkgeversorganisatie een cao afgesloten? Dan geldt deze ook voor uw organisatie.

Arbeidsovereenkomst

Tot slot kan uw organisatie zelf kiezen om bij een cao aan te sluiten. Als dit het geval is, dan hoort dat in de arbeidsovereenkomst te staan.